Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuk psikolojisi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Esat ŞANLI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kişilik ve benlik özellikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlikk gelişimi, Çocukları tanıma teknikleri, çocuklarda duygu ve davranış sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişilik ve benlik özellikleri
2 Kişilik ve benlik özellikleri
3 Güdüler ve duygular
4 Duyum ve algı
5 Savunma mekanizmaları
6 Çocuklarda kişilik ve benlikk gelişimi
7 Çocukları tanıma teknikleri
8 Çocukları tanıma teknikleri
9 Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar
10 Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar
11 Çocuklarda duygu ve davranım sorunları
12 Özel sorunları olan çocuklar
13 Sosyal becerilerinin geliştirilmesi
14 Sosyal becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305168 Kişilik ve Benlik konuları hakkında bilgi sahibi olmak
2 1305169 Okulöncesi eğitimde araç gereç geliştirir.
3 1305170 Eğitimde gelişimi destekler
4 1305171 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
5 1305172 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder.
6 1305173 Eğitimde oyun etkinliğini uygular.
7 1305174 Bir problemle karşılaştığında farklı çözüm yolları denemeye çalışır
8 1305175 Öğrenme teknikleriyle çocukların öğrenme süreçlerini destekler.
9 1305176 Eğitimde drama etkinliklerini uygular.
10 1305177 Bilişim imkanlarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterlikleri kazanır.
11 1305178 Herhangi bir konuyu nasıl ve nerede araştıracağını iyi bilir
12 1305179 Özel gereksinimli çocukların özellikleri ve eğitimleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
13 1305180 Okul öncesi kurumlarda uygulamayı gerçekleştirir.
14 1305181 Özel eğitimde araç gereç geliştirme konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
15 1305182 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
16 1305183 Temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterlikleri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek