Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE314 Zihinsel Yetersizlikte Davranış Yönetimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciler - Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde davranış yönetiminin önemini açıklar. - Aşağıda belirtilen önlemeye yönelik davranış yönetimi stratejileri betimler ve bu stratejilere uygun plan hazırlar • Kuralların kazandırılması • Yönergelere uymayı öğretme • Alışkanlıkları kazandırma • Davranış zincirleri • Öğrenmeye katılımı artırmak için dönütleri düzenleme • Fiziki ortamının düzenlenmesi • Öğrenmeye katılımı engelleyen öğretmen dönütleri ve kurtulma yolları • Yeni davranış kazandırma: Şekil verme - Davranışlara akıcılık ve süreklik kazandırma stratejilerini betimler. - Aşağıda belirtilen değiştirmeye yönelik davranış yönetimi stratejilerini betimler ve bu stratejilere uygun plan hazırlar • Davranışları azaltmada kullanılan ceza süreçleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Serpil ALPTEKİN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, M. (2005). Olumlu sınıf yönetimi. Ankara: kök yayıncılık. Özyürek, M. (2008). Problem davranışları değiştirme. Ankara: kök yayıncılık. Vuran, S. (2017). Uygulamalı Davranış Analizi. Ankara: Eğiten Kitap W. Maag, J. (1999). Behavior Management. San Diego-London: Singular Publishing Group, İnc

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

- Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde davranış yönetiminin önemi - Öğretim etkinliklerine katılımı artırmada düzenlemeler Kuralların kazandırılması Yönergelere uymayı öğretme Alışkanlıkları kazandırma Davranış zincirleri Öğrenmeye katılımı artırmak için dönütleri düzenleme Fiziki ortamının düzenlenmesi Öğrenmeye katılımı engelleyen öğretmen dönütleri ve kurtulma yolları Yeni davranış kazandırma: Şekil verme - Davranışlara akıcılık ve süreklik kazandırma stratejileri (Pekiştirme Tarifeleri) - Davranışları azaltmada kullanılan ceza süreçleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, içerik, kurallar, beklentilerin açıklanması, dersin tanıtılması, derse giriş ve kavramların açıklanması, davranış yönetiminin önemi, davranış yönetiminin amaçları - -
2 Kuralları kazandırma KUral-Yönerge-Alışkanlık.pptx
3 Yönergelere uymayı öğretme KUral-Yönerge-Alışkanlık.pptx
4 Alışkanlıklar kazandırma ve davranış zincirleri KUral-Yönerge-Alışkanlık.pptx
5 Öğrenmeye katılımı artırmak için dönütleri düzenleme dönüt ve düzenlemeler.pptx
6 Fiziki ortamının düzenlenmesi SINIFIN FİZİKİ DÜZENLENMESİ.pptx
7 Öğrenmeye katılımı engelleyen öğretmen dönütleri ve kurtulma yolları dönüt ve düzenlemeler.pptx
8 VİZE
9 Yeni davranış kazandırma: Şekil verme Şekil verme.pptx
10 Davranışlara akıcılık ve süreklik kazandırma stratejileri
11 Ceza türleri ve yan etkileri SINIFTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN YÖNETİMİ.pptx
12 Sönme, tepkinin bedeli SINIFTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN YÖNETİMİ.pptx
13 Ayrımlı pekiştirme SINIFTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN YÖNETİMİ.pptx
14 Cezanın etkili kullanımı SINIFTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN YÖNETİMİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289373 Önlemeye yönelik davranış yönetimi stratejilerine yönelik uygulama örnekleri verir.
2 1296815 Değiştirmeye yönelik davranış yönetimi stratejilerine yönelik uygulama örnekleri verir.
3 1296816 Davranışlara akıcılık ve kalıcılık kazandırma stratejilerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek