Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT101 Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, dil ve konuşma terapistinin meslek tanımı, rol ve sorumlulukları; dil ve konuşma bozuklukları, sınıflandırması, nedenleri hakkında giriş niteliğinde bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kazanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Justice, L. M. (2010). Communication Sciences and Disorders: A Contemporary Perspective. Pearson Education. Roth, F. P., Worthington, C. K. (2016). Treatment Resource Manual for Speech-Language Pathology. Cengage Learning.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, dil ve konuşma terapisi mesleğine genel bakış, mesleğin tarihçesi, dil ve konuşma terapistlerinin görev ve sorumlulukları, çalışma alanları, dil ve konuşma terapisinde ekip çalışması ve etik değerleri, iletişim, dil ve konuşmaya ilişkin temel kavramları, iletişim, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması ve nedenlerini, çocukluk ve erişkin dönemde görülen iletişim, dil ve konuşma bozukluklarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil ve konuşma terapisi mesleğine genel bakış, mesleğin tarihçesi Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 1_OMÜ.pdf
2 Dil ve konuşma terapistlerinin görev ve sorumlulukları, çalışma alanları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 2_OMÜ.pdf
3 Dil ve konuşma terapisinde ekip çalışması Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 3_OMÜ.pdf
4 Dil ve konuşma terapisinde etik değerler Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 4_OMÜ.pdf
5 İletişim, dil ve konuşmaya ilişkin temel kavramlar Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 5_OMÜ.pdf
6 İletişim, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması ve nedenleri Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 6_OMÜ.pdf
7 İletişim, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması ve nedenleri Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 7_OMÜ.pdf
8 Çocukluk döneminde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 8_OMÜ.pdf
9 Ara sınav Yok Yok
10 Çocukluk döneminde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 10_OMÜ.pdf
11 Çocukluk döneminde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 11_OMÜ.pdf
12 Erişkin dönemde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 12_OMÜ.pdf
13 Erişkin dönemde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 13_OMÜ.pdf
14 Erişkin dönemde görülen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları Yok Yok DKT101_2019-20_Hafta 14_OMÜ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298659 Dil ve konuşma terapistinin meslek tanımını bilir.
2 1298660 Dil ve konuşma terapistinin rol ve sorumluluklarını açıklar.
3 1298661 Dil ve konuşma terapisinde ekip çalışmasını tanımlar ve ekip üyelerini bilir.
4 1298662 Mesleki etik değerleri bilir.
5 1298663 İletişim, dil ve konuşma ile ilgili temel kavramları açıklar.
6 1298664 İletişim, dil ve konuşma bozukluklarını sınıflandırır ve nedenlerini bilir.
7 1298665 Çocukluk döneminde görülen iletişim, dil ve konuşma bozukluklarını bilir.
8 1298666 Erişkin dönemde görülen iletişim, dil ve konuşma bozukluklarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2
2 4 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2
3 4 4 3 3 2 3 5 3 4 3 2
4 4 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2
5 4 3 3 3 2 3 5 4 4 3 2
6 4 3 3 3 2 3 5 4 4 3 2
7 4 3 3 3 2 3 5 4 4 3 2
8 4 3 3 3 2 3 5 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek