Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT102 Fonetik Bilgisi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, fonetik bilimi ile ilişkili temel kavramlara, konuşma seslerinin üretimin nasıl gerçekleştiğine, Türkçede ve diğer dillerde kullanılan konuşma seslerinin özelliklerine, Uluslararası Fonetik Alfabeye ilişkin bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kazanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shriberg, L. D ve Kent, R. D. (2003), Clinical Phonetics (3rd Ed.), Pearson Education. Bauman-Waengler, J. (2009), Introduction to Phonetics and Phonology: From Concepts to Transcription, Pearson Education.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders fonetik bilimi ile ilişkili tanımları ve terimleri, konuşma organları ve konuşma organlarının konuşma üretimindeki işlevleri, konuşma seslerinin üretimini açıklayan teorileri, Türkçede kullanılan konuşma seslerinin (fonemler ve alofonlar) özellikleri, Dünya dillerinde yer alan konuşma seslerinin (fonemler ve alofonlar) özellikleri; ünlü ve ünsüzler, bağlam içinde konuşmaya ilişkin kavramlar, diakritikler, Uluslararası Fonetik Alfabe ve buna uygun bir şekilde çevri yazıyı kullanma konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
48 Sözlü Sınav 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonetik: Tanımlar ve terimler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 1_OMÜ.pdf
2 Konuşma organları ve işlevleri/Konuşma seslerinin üretimi ile ilgili teoriler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 2_OMÜ.pdf
3 Türkçenin ünsüzleri: Sesbirimler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 3-4_OMÜ.pdf
4 Türkçenin ünsüzleri: Sesbirimler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 3-4_OMÜ.pdf
5 Türkçenin ünlüleri: Sesbirimler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 5_OMÜ.pdf
6 Çevri yazı Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 6_OMÜ.pdf
7 Türkçenin ünsüzleri-ünlüleri: Sesbirimcikler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 7_OMÜ.pdf
8 Çevri yazı Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 8_OMÜ.pdf
9 Ara sınav Yok Yok
10 Dünya dilleri: Ünsüzler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 10-11_OMÜ.pdf
11 Dünya dilleri: Ünsüzler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 10-11_OMÜ.pdf
12 Dünya dilleri: Ünlüler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 12_OMÜ.pdf
13 Çevri yazı Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 13_OMÜ.pdf
14 Diakritikler Yok Yok DKT102_2019-20_Hafta 14_OMÜ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298735 Fonetik bilimi ile ilişkili tanımları ve terimleri açıklar.
2 1298736 Konuşma organlarını bilir.
3 1298737 Konuşma organlarının konuşma üretimindeki işlevlerini açıklar.
4 1298738 Konuşma seslerinin üretimi ile ilgili teorileri bilir.
5 1298739 Türkçede kullanılan konuşma seslerinin (fonemler ve alofonlar) özelliklerini tanımlar.
6 1298740 Dünya dillerinde yer alan konuşma seslerinin (fonemler ve alofonlar) özelliklerini tanımlar.
7 1298741 Ünlüleri ve ünsüzleri tanımlar.
8 1298742 Bağlam içinde konuşmayla ilişkili kavramları açıklar ve ses değişimlerini tanır.
9 1298743 Uluslararası Fonetik Alfabeyi bilir ve bu alfabeyi kullanarak çevri yazı ile yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
2 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
3 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
4 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
5 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
6 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
7 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
8 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
9 5 1 2 4 1 5 5 5 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek