Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT103 Dilbilime Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Dil ve Konuşma terapistlerine giriş niteliğinde dilbilimsel bakış açısının,temel dilbilim kavramlarının ve dil analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üye Özlem YAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: • Topbaş, S. (2005) Dil ve Kavram Gelişimi. Ankara: Kök Yay. • Parker, F., & Riley, K. L. (2005). Linguistics for non-linguists: A primer with exercises. Pearson/Allyn and Bacon. • Fasold, R. W., & Connor-Linton, J. (Eds.). (2014). An introduction to language and linguistics. Cambridge University Press. Yardımcı Ders Kitapları: • Aksan, D. (1982) Her Yönüyle Dil. • Crystal, D. (1981) Clinical Linguistics. Vinenna:Springer. • Özsoy, S. Dilbilim. İstanbul. • Dilbilim Araştırmaları Dergileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dillerin temel özellikleri, kavramları ve yaklaşımlarının ayrıntılı bir biçimde öğrenciye verilmesi, dil ve konuşma terapisi alanı ile ilişkisinin açıklanması amaçlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilin genel özellikleri, insan ve dil yok yok Ders 1.ppt
2 Dilbilgisi nedir, ne öğrendik, ne olmalı? yok yok Ders 2.pptx
3 Dilin bileşenleri nelerdir? yok yok Ders 3.pptx
4 Sesbilgisi 1: Türleri, söyleyiş, ayırıcı özellikler, çıkış yeri ve biçimine göre sesler, ses benzeşmeleri ve olayları, IPA giriş yok yok Ders 4.pptx
5 Sesbilgisi 1: Türleri, söyleyiş, ayırıcı özellikler, çıkış yeri ve biçimine göre sesler, ses benzeşmeleri ve olayları, IPA giriş yok yok
6 Sesbilim: Sesbirim, parçalı ve parçalarüstü birimler yok yok
7 Biçimbilim: Sözcük çözümleme yok yok
8 Sınav haftası yok yok
9 Sözdizim: sözcük dizilişi ve öbek yapı yok yok
10 Biçimsel ve sözdizimsel analiz yok yok
11 Anlambilim 1:temel ve yan anlamlar, anlam ilişkileri, bileşen çözümlemesi, seçimsel kısıtlamalar yok yok
12 Anlambilim 2:Tümcesel anlam (konu, odak, Halliday’in dil işlevleri) yok yok
13 Anlambilim 3: bağlam yok yok
14 Edimbilim: Sözeylem kuramı yok yok
15 Final sınavı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295110 Dilin temel özelliklerini öğrenir
2 1295112 Dilin bileşenlerini ve özelliklerini bilir
3 1295111 Dilbilim alanındaki yaklaşımları giriş derecesinde bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek