Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT105 İşitme Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

İşitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Emel Tahir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katz Handbook of Clinical Audiology

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

1) Sinir sistemi ve yapıları hakkında bilgi sahibi olur 2) Periferal işitme sistemi fizyolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur 3) Merkezi işitme sistemi fizyolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur 4) Periferal işitme sistemi değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri fizyoloji ile ilişkilendirebilir 5) Merkezil işitme sistemi değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri fizyoloji ile ilişkilendirebilir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta ANATOMİ ve FİZYOLOJİ 2. Hafta ANATOMİ ve FİZYOLOJİ 3. Hafta ANATOMİ ve FİZYOLOJİ 4. Hafta ANATOMİ ve FİZYOLOJİ 5. Hafta İşitmenin Değerlendirilmesi 6. hafta ARA SINAV 7 Hafta İşitmenin Değerlendirilmesi 8.. Hafta İşitmenin Değerlendirilmesi OMUODY.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303872 1) Sinir sistemi ve yapıları hakkında bilgi sahibi olur 2) Periferal işitme sistemi fizyolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur 3) Merkezi işitme sistemi fizyolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur 4) Periferal işitme sistemi değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri fizyoloji ile ilişkilendirebilir 5) Merkezil işitme sistemi değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri fizyoloji ile ilişkilendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek