Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT109 Fizik-Ses Fiziği ve Akustik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Ses fiziği ve akustik prensipleri dersi; öğrencilerin dalga hareketlerinin oluşumunu, davranışlarını, özelliklerini ve sesin ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu, sesin akustik yapısı insan sesinin fizyolojik etkisi ve insan kulağı ile enstrumanlar arasındaki ölçümlerin kalibrasyon prensipleri ,konuşma ve ses tonunun akustik yapısı¸,. özelliklerini, dış ve orta kulakta ilerleyişini vs öğrenmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Necmi DEGE

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SES BİLGİSİ VE AKUSTİK KONUSUNUN DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİMİ Yazar: Filiz Gürer Yücel Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Dersin İçeriği

1 Dalga Hareketi 2 Dalga Hareketi 3 Periyodik Dalgalar 4 Ses Dalgalarının Periyodik Özellikleri 5 Ses şiddet düzeyinin ölçülmesi ve birimleri 6 Ses basınç düzeyi 7 Akustik empedans 8 Rezonans 9 Rezonans 10 Doppler Etkisi 11 Dış kulakta ve iç kulakta sesin iletimi 12 Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri 13 Akustik Prensipler 14 Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 26 26
2 Final Sınavı 1 35 35
5 Derse Katılım 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 -Dalga Hareketi 1-dalga.docx
2 2- Dalga Hareketi 2-dalga.docx
3 3 -Periyodik Dalgalar 3-Periyodik Dalgalar.docx
4 4- Ses Dalgalarının Periyodik Özellikleri 4-Ses dalgalarının periyodik özellikleri.docx
5 5 -Ses şiddet düzeyinin ölçülmesi ve birimleri 5-Ses şiddetinin ölçülmesi.docx
6 6 -Ses basınç düzeyi 6-Ses Basıncı.docx
7 7 Akustik empedans 7-Akustik.docx
8 8- Rezonans 8-Rezonans.docx
9 9- Rezonans 9-Rezonans_2.docx
10 10- Doppler Etkisi 10-doppler.docx
11 11- Dış kulakta ve iç kulakta sesin iletimi 11-İşitme.docx
12 12- Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri 12-Ultrason.docx
13 13- Akustik Prensipler 13-Akustik_Prensipler.docx
14 14- Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı. 14-Sessiz_Oda.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295458 1- Dalganın ne olduğunu, nasıl oluşturulduklarını ve dalgaların kaç çeşit olduğunu öğrenme
2 1301775 2- Dalgalar hangi ortamlarda yayılırlar, yayılma hızlarının nelere bağlı olduğunu anlama
3 1301776 3- Dalgalara dair periyot, frekans, dalga boyu, yayılma hızı faz ve faz farkı kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenme
4 1301777 4- Ses dalgalarının davranışlarını (yansıma, soğrulma ve geçme…) öğrenme
5 1301778 5- Sesin Duyusal özellikleri olan ses şiddeti, sesin niteliği ve tını kavramlarını öğrenme
6 1301802 6- dB ölçeği ve işitme ölçümlerinde kullanılmasını öğrenme
7 1301803 7- Ses şiddetinin öznel yorumu ile fiziksel şiddet düzeyi arasındaki ilişkiyi ayırt edebilmeyi öğrenme
8 1301804 8- Rezonans olayı ve akustik empedans kavramlarını öğrenme
9 1301805 9- Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı. ses, işitme ve dinleme entegrasyonunun; konuşma zincirindeki halkaların ve fonetik bilgisinin öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3
4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2
5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3
6 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3
7 4 3 4 3 4 3 5 3 5 4 5
8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
9 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek