Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT113 Dil ve Konuşma Terapisi İçin Embriyoloji Bilgisi 927003 1 1 2

Dersin Amacı

İntrauterin hayatın oluş ve gelişme biçimlerindeki temel olaylar ve mekanizmaların öğretilmesini sağlamak. İnsan üremesindeki ve gelişimindeki olaylar ve mekanizmaların anlaşılmasını sağlamak. Faringeal kompleks, yüz ve boyun gelişimi ile intrauterin gelişim dönemlerinde oluşabilecek klinik problemlerin ve doğumsal anomalileri öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Aysın Pınar Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Dersi alttan alanlar hariç olmak üzere, devam zorunludur.

Önerilen Diğer Hususlar

Düz anlatım, soru-cevap tekniği, barkovizyon, internet

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Moore Keith L., Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi, Nobel Tıp Kitap evleri, İstanbul, Türkiye, 2016 2. Sadler T W., Langman’s Medikal Embriyoloji, Palme Yayıncılık, Ankara, Türkiye, 2017.

Staj Durumu

________________________0_________________________

Dersin İçeriği

Embriyolojiye giriş; embriyolojik terminoloji; spermatogenez; oogenez; genital siklus; fertilizasyon; embriyo gelişimi; bilaminar ve trilaminar embriyonik disk oluşumu; organogenez ve fetal dönem; faringeal kompleks, yüz ve boyun gelişimi; intra uterin klinik problemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Embriyolojinin Tanımı ve Embriyolojik Terminoloji YOK YOK
2 Kadın Genital Sistem; Kadın Üreme Siklusu, Ovaryum Siklusu, Menstrüel Siklus YOK YOK
3 İnsan Gelişiminin Birinci Haftası YOK YOK
4 İnsan Gelişiminin İkinci Haftası YOK YOK
5 İnsan Gelişiminin Üçüncü Haftası YOK YOK
6 İnsan Gelişiminin Dört ve Sekinci Haftaları YOK YOK
7 Fetal Dönem: Dokuzuncu Haftadan Doğuma Kadar-I (Fetal Hayatın Önemli Dönemleri ) YOK YOK
8 Fetal Dönem: Dokuzuncu Haftadan Doğuma Kadar-II (Fetal Büyümeyi Etkileyen Faktörler) YOK YOK
9 Faringeal Kompleks, Yüz ve Boyun Gelişimi-I (Faringeal Arkuslar, Cepler ve Yarıklar) YOK YOK
10 Faringeal Kompleks, Yüz ve Boyun Gelişimi-II (Tiroid Bezinin ve Dilin Gelişimi) YOK YOK
11 Faringeal Kompleks, Yüz ve Boyun Gelişimi-III (Tükürük Bezlerinin ve Yüzün Gelişmesi) YOK YOK
12 Faringeal Kompleks, Yüz ve Boyun Gelişimi-VI (Nazal Kavitelerin ve Damağın Gelişimi ) YOK YOK
13 İntrauterin Gelişim Dönemlerinde Klinik Problemler ve Doğumsal Anomaliler YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295507 1. Temel embriyoloji bilgilerini kavrayabilme
2 1295673 2. Erkek ve kadın üreme organlarıyla cinsiyet hücrelerinin özelliklerini bilebilme
3 1295674 3. İnsanın üremesindeki temel olayları ve mekanizmaları bilebilme
4 1295675 4. Gebelik oluşumu ve embriyonun normal yerleşim yerlerini kavrayabilme
5 1295676 5. Embriyon ve fetüsün normal gelişim süreçlerini bilebilme
6 1295677 6. İntrauterin gelişim dönemlerinde oluşabilecek klinik problemler hakkında yeterli düzeyde bilgi edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1
2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1
3 1 1 1 4 3 4 4 2 1 4 1
4 1 1 1 4 3 3 4 2 2 4 1
5 1 1 2 5 5 5 5 3 1 5 1
6 1 1 1 5 4 5 3 3 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek