Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 927003 1 1 2

Dersin Amacı

1. Dilin tanımı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi 2.Konuşma seslerini tanımlamak 3.parçalarüstü ses birimleri tanımak 4. Dinleme becerisini tanımlamak ve Dinlemeyi etkileyen Unsurları belirlemek 5. Konuşma edimini tanımlamak 6. Konuşma Türlerini belirlemek 7. Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul ders bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük,TDK 2.Yazım Kılavuzu , TDK 3.Metin Özdemir Hitabet: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Altınordu Yayınları. 2017. 4.Osmanlıca Lûgat ,Ferit Devellioğlu 5. İclal Ergenç. Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. 2017 6. Gökhan Telkenar. Diksiyon: Dilinizin Rotası. İstanbul: Beyaz Yayınları. 2015 7. Jülide Gülizar. Where are you going Türkçe? (Türkçe, Nereye?) Ankara: Sinemis. 2006 8. Sam Horn. Sözlü Dövüş sanatı: tongue fu. (Zülfü Dicleli, Çeviren). İstanbul: Acar basım ve Cilt San.Tic. A.Ş.1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Staj bulunmamaktadır

Dersin İçeriği

Dilin tanımı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması Seslerin Oluşumu, seslerin Nitelikleri Sesletim ve boğumlama: Ünlülerin Sesletimi; Ünsüzlerin sesletimi; Boğumlama Kusurları Türkçede ses Birimler ve özellikleri Ara Sınavı Dinleme: Dinlemeyi etkileyen Unsurlar Konuşma: Etkili ve Güzel Konuşma Konuşma Türleri Konuşma Türleri Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması Hitabet üzerine Proje Sunumları Hitabet üzerine Proje Sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 23 23
11 Soru-Yanıt 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilin tanımı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi DİL VE KÜLTÜR.pptx
2 Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması SES BİLGİSİ.ppt
3 Seslerin Oluşumu, seslerin Nitelikleri SES BİLGİSİ VE SES ORGANLARI.pptx
4 Sesletim ve boğumlama: Ünlülerin Sesletimi; Ünsüzlerin sesletimi; Boğumlama Kusurları konuşma sesi çıkarma.ppsx
5 Türkçede ses Birimler ve özellikleri DİNLEME VE DİNLEMEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR.pptx
6 Ara Sınavı
7 Dinleme: Dinlemeyi etkileyen Unsurlar TEKERLEMELER.pptx
8 Konuşma: Etkili ve Güzel Konuşma KONUŞMA TÜRLERİ.pptx
9 Konuşma Türleri konuşma sesi çıkarma.ppsx
10 Konuşma Türleri SES BİLGİSİ.ppt
11 Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları TEKERLEMELER.pptx
TEKERLEMELER.pptx
12 Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması ÇİFT DİLLİLİK.pptx
OKUMA ALIŞTIRMASI.pptx
13 Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması SES BİLGİSİ.ppt
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295522 1.Dili oluşturan bileşenleri öğrenir.
2 1307787 Kendi dilinin özelliklerini tanır
3 1307793 Konuşmanın bir sanat olduğunu anlar.
4 1307804 Konuşmanın yazı dilinden farklı olduğunu anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek