Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT111 Sağlık Sistemi Mevzuatı 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanındaki temel kavramları ve yasal düzenlemelerin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sağlık Hukuku ile ilgili dergileri, haberleri ve İnternet üzerinden yayınlanan haber ve yorumların izlenmesi gerekir. Bu bağlamda edinilen bilgilerin derste tartışılması ve yorumlanması için öğrencinin aktif olarak derse katılması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2018. Diğer sağlık hukuku kitapları, dergileri, haberleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları 2-Sağlık hukuku temel kavramları, 3- Bazı tıbbi kavramlar, 4- Sağlık hukukunun ulusal kaynakları 5- Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları, 6- Tıbbi müdahale ve türleri, 7- Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler 8- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 9- Tıbbi etik ve hukuk, 10- Hastanın hak ve yükümlülükleri 11- Hekimin hak ve yükümlülükleri 12- Hekimin cezai sorumluluğu 13-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları 14-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları
2 Sağlık hukuku temel kavramları,
3 Bazı tıbbi kavramlar,
4 Sağlık hukukunun ulusal kaynakları
5 Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları,
6 Tıbbi müdahale ve türleri,
7 Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler
8 Ara Sınav
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları
10 Tıbbi etik ve hukuk,
11 Hastanın hak ve yükümlülükleri
12 Hekimin hak ve yükümlülükleri
13 Hekimin cezai sorumluluğu
14 -Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları -Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295969 Sağlık hukuku temel kavramlarını öğrenip ifade edebilir.
2 1295970 Hasta ve hekim haklarını sayabilir.
3 1295971 Hekimin hukuki sorumluluklarını anlatabilir.
4 1295973 Hasta ve hekim sorumluluklarını sayabilir
5 1295972 Ceza ve Borçlar hukukunun sağlık hukukuyla ilgili kısımlarını ifade edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3
2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek