Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT106 Genel Psikoloji 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, psikoloji ile ilgili temel kavram ve kuramlar, psikolojinin alt alanları, insan davranışına yön veren psikolojik süreçler (öğrenme, çevre, kişilik, vb.), psikolojinin kullandığı yöntemler ve psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi hakkında giriş niteliğinde bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kazanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Morgan,C.T.(2017) PsikolojiyeGiriş. Eğitim Kitabevi Yayınları Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2018) Psikoloji ve Yaşam: Psikolojiye Giriş. Nobel Akademik Yayıncılık Morris,C.G. (2002) Psikolojiyi Anlamak: PsikolojiyeGiriş. Türk Psikologlar Derneği

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, psikolojinin tanımı, beyin ve davranış, duyum ve algı, bilinç, öğrenme teorileri, bellek, zeka, güdü ve duygu, kişilik, sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, psikopatoloji, sosyal psikoloji konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji nedir? Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 1_OMÜ.pdf
2 Beyin ve davranış Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 2_OMÜ.pdf
3 Duyum ve algı Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 3_OMÜ.pdf
4 Bilinç Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 4_OMÜ.pdf
5 Öğrenme teorileri Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 5_OMÜ.pdf
6 Bellek Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 6_OMÜ.pdf
7 Zeka Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 7_OMÜ.pdf
8 Güdü ve duygu Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 8_OMÜ.pdf
9 Ara sınav Yok Yok
10 Kişilik Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 10_OMÜ.pdf
11 Sosyal-duygusal gelişim Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 11_OMÜ.pdf
12 Bilişsel gelişim/Dil gelişimi Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 12_OMÜ.pdf
13 Psikopatoloji Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 13_OMÜ.pdf
14 Sosyal psikoloji Yok Yok DKT106_2019-20_Hafta 14_OMÜ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298729 Psikoloji ile ilgili temel kavram ve kuramları bilir ve açıklar.
2 1298730 Psikolojinin alt alanlarını bilir.
3 1298731 İnsan davranışına yön veren psikolojik süreçleri (öğrenme, çevre, kişilik, vb.) açıklar.
4 1298732 Psikolojinin kullandığı yöntemleri bilir.
5 1298733 Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2
2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1
3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1
4 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 3
5 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek