Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT110 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dil ve konuşma terapisi alanında düzenlenen bilimsel araştırmalara dair hipotez kurma, verileri toplama, çözümleme, yorumlama ve araştırmanın raporlaştırılması becerilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Namık Yücel BİROL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Schiavetti, N., Metz, D. E., & Orlikoff, R. F. (2011). Evaluating research in communicative disorders. Upper Saddle River, NJ: Pearson. Nelson, L. (2013). Research in communication sciences and disorders: Methods for systematic inquiry. San Diego, CA: Plural Pub. Araştırma makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders bilim, bilmenin yolları, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin tanımlanması, değişkenler, hipotez kurma, literatür tarama, ölçme, güvenirlik ve geçerlik, anket, gözlem, görüşme, nicel ve nitel araştırmalar, araştırmanın raporlaştırılması, poster ve sözel bildiri hazırlamayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntemlerine giriş Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_1.pptx
2 Bilimsel araştırmanın aşamaları Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_2.pptx
3 Araştırma probleminin belirlenmesi ve literatür taraması Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_3.pptx
4 Güvenirlik ve Geçerlik Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_4.pptx
5 Ölçme Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_5.pptx
6 Anket, Gözlem ve Görüşme Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_6.pptx
7 Nicel araştırmalar Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_7_8.pptx
8 Nicel Araştırmalar Yok Yok DKT_ArastirmaYontemleri_7_8.pptx
9 Ara sınav Yok Yok
10 Tek Denekli Araştırmalar Yok Yok
11 Nitel araştırmalar Yok Yok
12 Araştırmanın raporlaştırılması Yok Yok
13 Poster ve sözel bildiri hazırlama Yok Yok
14 Genel tekrar Yok Yok
15 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305436 Bilimsel araştırmaya dair temel kavramları bilir.
2 1305437 Bilimsel araştırmanın aşamalarını açıklar.
3 1305439 Araştırma sorusu ve araştırma problemini tanımlayıp hipotez kurar.
4 1305440 Bilimsel araştırmada veri toplamaya dair süreçleri bilir.
5 1305456 Araştırma sonuçlarını nasıl raporlaştıracağını bilir.
6 1305458 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini bilir.
7 1305467 Araştırma problemine ve hipoteze göre hangi araştırma desenini kullanacağını bilir.
8 1305461 Poster ve sözel bildiri hazırlama süreçlerini öğrenir.
9 1305449 DKT alanına yönelik bilmsel araştırma tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
2 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
3 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
4 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
5 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
6 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
7 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
8 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
9 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek