Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT114 Türk İşaret Dili 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, işitme engelli kültürü ve Türk İşaret Dili’nin alfabesine, temel kelime ve dilbilgisi yapılarına ilişkin bilgi kazandırmak ve işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde uygulama yapmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dikyuva, H., Zeshan, U. (2008). Türk İşaret Dili – Birinci Seviye . Nijmegen: İshara Press. MEB iŞARET Dili Sözlüğü,2015 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,2017 Öğretim Görevlisi' nin kendi ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, işitme engelli kültürünü, Türk İşaret Dili (TİD) hakkında genel bilgiyi, TİD alfabesini; temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini, fiilleri ve ilgili konular üzerinden alıştırma yapmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 2 25 1
15 Gösterme 2 25 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
35 Quiz 0 50 1
51 Sözlü Sınav 0 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 1 10
2 Final Sınavı 12 1 12
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
48 Sözlü Sınav 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşitme Engelli Kültürü Yok Yok
2 TİD alfabesi Yok Yok
3 İşaret Dili hakkında genel bilgi ve tanışma ifadeleri Yok Yok
4 Aile, akrabalar ve zamirler Yok Yok
5 Hafta, gün, ay, yıl ile ilgili zaman kavramları Yok Yok
6 Okul, sınıf ve derslerle ilgili ifadeler Yok Yok
7 Renkler, Duygular ile ilgili ifadeler Yok Yok
8 Fiiller, Sıfatlar Yok Yok
9 Vize Haftası Yok Yok
10 Soru Cümleleri, Olumlu ve Olumsuz Cümle Örnekleri Yok Yok
11 Cümle Çevirme Çalışmaları Yok Yok
12 Sayılar ve Zamanla ilgili ifadeler Yok Yok
13 Meyveler, Sebzeler ile ilgili İfadeler Yok Yok
14 Final Haftası Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345802 Sağır Kültürünü bilir.
2 1345803 Türk İşaret Dili' ni bilir ve iletişim sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70950 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70951 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır.
3 70952 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70953 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70954 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70955 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70956 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70957 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70958 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70959 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70960 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 3
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek