Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT116 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Müzik ve Şan Eğitimi 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sesini ve onunla bağlantılı olarak nefesini kullanmayı öğretmektir. Solunum organlarının, sesle ilgili organların ve bedende bulunan rezonans olanaklarının anatomik olarak tanıtıldığı bu derste, öğrenci adayı uygulamalarla bu organlarını en etkili biçimde nasıl kullanacağını öğrenir. Gevşeme, kapasite artırımı ve farkındalık yaratmak bu dersin ana hedefleridir. Bu ders sesini doğru biçimde kullanmayı öğretmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok .

Önerilen Diğer Hususlar

Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru - Cevap ve Performansa dayalı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şan İçin Temel Bilgiler ve Ses Egzersizleri - Asena Gözen Baltacıoğlu - Müzik Eğitimi Yayınları Metodik Şan Eğitimi Moss Yayınları - Esin ÖZSAN Konuşmacılar ve Şarkıcılar İçin Ses Teknikleri Ray Yayıncılık - Mustafa KARTAL Şarkı Söyleme EğitimiEkin Basım Yayın - Ayhan Helvacı Sesimiz - Eğitimi Ve Korunması Pan Yayıncılık - Gül Sabar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; Ses nedir? Nasıl oluşur? Ses türleri nelerdir?,Ses eğitimi hangi basamaklardan oluşur? Ses sağlığını etkileyen faktörler nelerdir?,Diyafram nefesi nedir? Diyafram egzersizleri nelerdir?, Uygulamalı diyafram nefes egzersizleri, Expirasyon(solunum) süresini ve desteğini arttırıcı egzersizler nelerdir? Ne için yapılır?,Müzikte kullanılan terimler, Fonasyon nedir, önemi? Ve fonasyon süresini arttırıcı egzersizler nelerdir?, Semiton nedir? Register nedir? Ses eğitiminde register kavramı nasıldır?, Diyafram nefes egzersizleri ,Piyonoda uygulamalı diyafram nefes egzersizleri. ,Piyanoda uygulamalı ses egzersizleri uygulama, gruplandırma. ,Piyanoda uygulamalı ses egzersizleri, Entonasyon çalışmaları. ,Piyanoda uygulamalı ses egzersizleri ve entonasyon çalışmaları. konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ses nedir? Nasıl oluşur? Ses türleri nelerdir? DERS MATERYALİ.docx
Nalan Yiğit Ses Sağlığı profesyonel ses.pdf
müzik terimleri.pdf
SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU.pdf
http://www.evinilyasoglu.com/p/muzik-terimleri-sozlugu.html
Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
2 Ses eğitimi hangi basamaklardan oluşur? Ses sağlığını etkileyen faktörler nelerdir? ses,nefes,konuşma ve beden ilişkisi Y.L Tezi Bilkent.pdf
SES EGiTiMİNDE REGİSTER KAVRAMI VE SES TÜRLERİ.pdf
Programlı Bir Ses Eğitimi Kapsamında Dil-Konuşma Öğesi.pdf
Nalan Yiğit Ses Sağlığı.pdf
3 Diyafram nefesi nedir? Diyafram nefesi uygulamaları? Nefes Çalışmaları.docx
https://www.youtube.com/watch?v=0t3XyasasIE
NEFES, KULLANIMI VE ŞAN EĞİTİMİ Nuran ACAR.pdf
SES EĞİTİMİNDE KULLANILAN NEFES VE SES EGZERSİZLERİNİN KONUŞMA BOZUKLUKLARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ Melike-Çakan-Gülnihal-Gül.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFvuYe49YZ8
4 Diyafram nefes egzersizleri ( uygulamalı) NEFES, KULLANIMI VE ŞAN EĞİTİMİ Nuran ACAR.pdf
https://docplayer.biz.tr/20999023-Nefes-ve-gevseme-egzersizleri.html
SES EĞİTİMİNİN TEMEL ÖGELERİ VE ÇEŞİTLİ SÖYLEME TEKNİKLERİNE.pdf
temel-muzik-egitimi-ders-notlar.pdf
5 Diyafram nefes egzersizleri ( uygulamalı) nefes-egzersizleri-nefes-alma-teknikleri-nefes-saglikli-olma-ve-iyilesmede-temel-anahtarlardan-birisidir-ve-nefes-almadan-tam-olarak-yararlanmak-icin-tum-yeteneklerimizi-kullanmamiz-gerek.zip
20131930_NEFES_ve_GEVYEME_EGZERSYZLERİ.pdf
Yeni belge 2020-01-14 21.04.20_20200114224730.pdf
6 Expirasyon süresini ve desteğini arttırıcı egzersizler nelerdir? Ne için yapılır? https://www.youtube.com/watch?v=0t3XyasasIE
7 Fonasyon nedir? Ve fonasyon süresini arttırıcı egzersizler nelerdir? Müzik ve Nüans Terimleri? Yeni belge 2020-01-14 20.56.51_20200114224657.pdf
Yeni belge 2020-01-14 20.53.32_20200114224447.pdf
Bireysel Ses Eğitiminde Fonasyonun Önemi ve özellikleri.pdf
ses eğitiminde fonasyonun önemi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0t3XyasasIE
https://www.youtube.com/watch?v=2pIaxp9w9rk
https://www.youtube.com/watch?v=74_QDyUcV6I
https://www.youtube.com/watch?v=Krfiav-0qOA
8 Semiton nedir? Rejister nedir? Piyanoda duyum çalışmaları. FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI.pdf
9 Ara sınav
10 Diyafram nefes egzersizleri, Piyano eşliğinde Fonasyon ve doğru ses üretme çalışmaları https://www.youtube.com/channel/UCytcKrCWeK3z9dBGMMxJggw
DERS MATERYALİ (2).docx
11 Diaphragm ve ses egzersizleri SES EGZERSİZLERİ.docx
12 Piyanoda Diyafram ve vokal egzersizler. SES EGZERSİZLERİ.docx
DERS MATERYALİ.docx
ses egzersizleri metodu (2).rar
13 Piyanoda uygulamalı Diyafram ve vokal egzersiz çalışmaları DERS MATERYALİ (3).docx
14 Piyanoda Diyafram,entonasyon ve vokal egzersiz çalışmaları DERS MATERYALİ (3).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305980 Ses ve nefes bilgisi edindirme
2 1305981 Diyafram nefesi egzersizlerini bilir
3 1305982 Kondisyon ve kapasite arttırmayı bilir
4 1305983 Ekspirasyon, fonasyon, semiton değerlerinin artışının takibini yapar
5 1305984 Müzik terimlerini açıklar
6 1305985 Ses eğitiminin basamaklarını bilir
7 1305986 Müzikte Nüans kavramını bilir
8 1305987 Entonasyon çalışmalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4
6 4 4 5 4 4
7 5 4 4 4 4
8 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek