Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKT301 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozuklukları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin nörojenik bozukluklarda etkilenen nöroanatomik yapıları, edinilmiş nörojenik bozuklukların türlerini, belirtilerini, nedenlerini ve bireyin hayat kalitesi üzerine etkilerini öğrenmesi ve bu tür bozuklukları değerlendirme ile ilgili temel prensipleri kavratmaktır.

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brookshire, Robert H. (2015). Introduction to Neurogenic Communication Disorders. 8th Edition. Mosby, Inc. ISBN 978-0-323-07867-2 Manasco; M.H. (2016). Introduction To Neurogenic Communication Disorders, Jones & Bartlett Publishers.

Dersin İçeriği

Bu ders, nöroanatomi ve nöropatoloji, nörolojik değerlendirme, nörolojik bilişsel-iletişimsel bozuklukların değerlendirilmesi, bilişsel değerlendirme, nörojenik bozukluklarda dil değerlendirme, nörojenik bozukluklarda işlevsel iletişim ve hayat kalitesinin değerlendirilmesi, nörolojik bilişsel-iletişimsel bozukluklarında müdahale öğeleri, afazi ve türleri,apraksi ve agnozi, sağ yarı küre sendromu, travmatik beyin hasarı, demans, nörojenik bozukluklar ve motor konuşma bozuklukları, değerlendirme; konularını içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70950 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70951 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır.
3 70952 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70953 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70954 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70955 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70956 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70957 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70958 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70959 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70960 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.