Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF201 Grafik Tasarım I 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bu derste, kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgeleri ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklere ilişkin analitik bir değerlendirme ve uygulamalar yapılması; resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalara yer verilmesi ve kurumsal kimlik rehberi hazırlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Tarık YAZAR, Dr.Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ, Öğr.Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Bill Gardner, Anne Hellman, Logo Lounge 8: 2,000 International Identities by Leading Designers, 2014 2) Richard Poulin, The Language of Graphic Design, Rockport, USA, 2012 3) Julius Wiedemann, Logo Design, Taschen, USA, 2011 4) Catherine Fishel, Bill Gardner, Logo Lounge 8, Rockport Publishing, USA, 2013 5) Sean Adams, Noreen Morioka, Logo Design Workbook, Rockport Publishing, China, 2004

Dersin İçeriği

Bu derste, kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgeleri ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklere ilişkin analitik bir değerlendirme uygulamalar yapılması; resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalara yer verilmesi ve kurumsal kimlik rehberi hazırlanması anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 4 4 16
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgelerinin tanımlanması, kullanım alanlarına ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin bilgi verilmesi, geçmiş yıllara ait olimpiyat piktogramlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı Görsel Bildirişim Sistemleri 1.pdf
2 Belirlenen bir kamusal alana özgü görsel bildirişim simgelerinin tasarlanması Sunum hazırlığı Görsel Bildirişim Sistemleri 2.pdf
3 Belirlenen bir kamusal alana özgü görsel bildirişim simgelerinin tasarlanması Araştırma, inceleme Grafik proje I.docx
4 Belirlenen bir kamusal alana özgü görsel bildirişim simgelerinin tasarlanması Araştırma, inceleme Grafik proje I.docx
5 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, ulusal yarışmalara katılım Araştırma, inceleme Logo ve kurum kimliği 1.pdf
6 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, ulusal yarışmalara katılım Araştırma, inceleme Logo ve kurum kimliği 2.pdf
7 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, ulusal yarışmalara katılım Araştırma, inceleme Grafik proje 2.docx
8 Resmi ya da özel bir kurumun / kuruluşun içeriğine uygun logo tasarımı yapılması, ulusal yarışmalara katılım Araştırma, inceleme Grafik proje 2.docx
9 Ara sınav
10 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalar yapılması (antetli kağıt grubu, promosyon ürünleri, araç üstü giydirme, bayraklar ve flamalar, totemler, personel giysileri, iç ve dış mekan yönlendirmeleri vb.), kurumsal kimlik rehberinin hazırlanması. Araştırma, inceleme grafik 10.hafta.pdf
11 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalar yapılması (antetli kağıt grubu, promosyon ürünleri, araç üstü giydirme, bayraklar ve flamalar, totemler, personel giysileri, iç ve dış mekan yönlendirmeleri vb.), kurumsal kimlik rehberinin hazırlanması Araştırma, inceleme grafık kurumsal kımlık 1.pptx
12 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalar yapılması (antetli kağıt grubu, promosyon ürünleri, araç üstü giydirme, bayraklar ve flamalar, totemler, personel giysileri, iç ve dış mekan yönlendirmeleri vb.), kurumsal kimlik rehberinin hazırlanması. Araştırma, inceleme GRAFİK PROJE 1.docx
13 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalar yapılması (antetli kağıt grubu, promosyon ürünleri, araç üstü giydirme, bayraklar ve flamalar, totemler, personel giysileri, iç ve dış mekan yönlendirmeleri vb.), kurumsal kimlik rehberinin hazırlanması. Araştırma, inceleme GRAFİK PROJE 1.docx
14 Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalar yapılması (antetli kağıt grubu, promosyon ürünleri, araç üstü giydirme, bayraklar ve flamalar, totemler, personel giysileri, iç ve dış mekan yönlendirmeleri vb.), kurumsal kimlik rehberinin tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme GRAFİK final.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296695 Kamusal alanlarda kullanılan görsel bildirişim simgeleri ve olimpiyat piktogramlarına ilişkin uygulamalar yapabilir.
2 1296697 Resmi ya da özel bir kurumun içeriğine uygun logo tasarlayabilir, kurumsal kimlik tasarımı kapsamında çeşitli uygulamalarını gerçekleştirebilir ve kurumsal kimlik rehberi hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 4 5 5
2 5 5 3 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek