Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF205 Fotoğraf I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin fotoğraf makinesini ve objektifleri tanıması, fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak kullanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Erkan Likos, Inst. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kanburoğlu, Özer. (2008). Mimari Fotoğraf, İnkılap Kitabevi. 2) Kelby, Scott. (2016). Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık. 3) Ang, Tom. (2014). Dijital Fotoğrafçılık, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları. 4) Carroll, Henry. (2014). Read This If You Want to Take Great Photographs. 5) Gatcum, Chris. (2016). The Beginner's Photography Guide, 2nd Edition. 6) Bütün Yönleriyle Fotoğrafçılık, Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 7) Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık 8) Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları 9) Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık 10) Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları

Dersin İçeriği

Derste, temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinelerinin türleri, objektif türleri ve özellikleri, enstantane, diyafram, ışık ve ışık ölçümü, pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğraf makinelerinin değişik ölçütlere göre sınıflandırılması. Temel Foto.pdf
2 Fotoğraf makinelerinin başlıca öğeleri ve çalışma prensiplerinin anlatılması. Temel Foto.pdf
3 Objektiflerin sınırlandırılması ve özellikleri. Temel Foto.pdf
4 Pozlandırma ve pozometrelerin ölçüm modları. Temel Foto.pdf
5 Diyafram - Enstantene ilişkisi ve ISO/ASA kavramlarının anlatılması. Temel Foto.pdf
6 Örtücü (Obtüratör). Temel Foto.pdf
7 Diyafram. Temel Foto.pdf
8 Net alan derinliği ve diyafram. Temel Foto.pdf
9 Ara sınav
10 RAW Fotoğraflama ve özellikleri. https://www.youtube.com/watch?v=1wDb4owiWkA
https://www.youtube.com/watch?v=a-yiKK6dnM8
11 Fotoğrafta ışığın konuya etkilerinin bilinmesi ve renk modları. https://www.youtube.com/watch?v=i0uLMd19JMw
12 Temel kompozisyon öğelerinin kavranması, altın kural ilkelerinin öğrenilmesi ve fotoğraftaki etkilerinin incelenmesi. https://www.youtube.com/watch?v=5kCy6dptaR4
13 Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, filtreler ve flaşların tanımlanması ve kullanımı. https://www.youtube.com/watch?v=5kCy6dptaR4
14 Fotoğraf çekiminde kullanılan yardımcı ekipmanların tanıtılması ve fonksiyonlarının bilinmesi. https://www.youtube.com/watch?v=SZ2Z6Sxf_A4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293117 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
2 1293118 Fotoğrafta kompozisyon ilke ve elemanları tanımlar ve uygular.
3 1293119 Genel görüntü düzenleme kurallarını kendi fotoğrafları üzerinde uygular.
4 1293120 Manuel (elle) ayarlarla fotoğraf çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek