Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF302 Grafik Tasarım IV 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Bu derste, yayın grafiği kapsamında olan çeşitli türde gazete, dergi, katalog ve broşürlerin dış kapak ve iç sayfa tasarımlarının hem basılı olarak hem de e - dergi formatında yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Doç. Dr. Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) McWade, John. (2004). Before ve After Page Design, Peachpit Press. 2) The Best of Brochure Design 12. (2013). Rockport Publishing. 3) Tiryakioğlu, Filiz. (2012). Sayfa Tasarımı ve Gazeteler, Detay Yayıncılık. 4) Lawler, Brain P.. (2006). Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu, Alfa Yayınları. 5) Mazlum, Soner. (2006). Masaüstü Yayıncılık Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş, Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, yayın grafiği kapsamında olan çeşitli türde gazete, dergi, katalog ve broşürlerin dış kapak ve iç sayfa tasarımlarının basılı ya da e – dergi formatında yapılmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, gazete, dergi ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin bilgi verilmesi, sayfa düzeni ve sayfa düzeni türleri, sayfa düzeni prensipleri, grid sistemi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı
2 Gazete, dergi, katalog ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı
3 Gazete türüne karar verilmesi ve tasarımına başlanması Araştırma, inceleme
4 Gazetenin tasarlanması Araştırma, inceleme
5 Gazetenin tasarlanmasına devam edilmesi Araştırma, inceleme
6 Gazetenin tasarlanmasına devam edilmesi Araştırma, inceleme
7 Dergi türüne karar verilmesi ve tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
8 Derginin tasarlanması Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Dergi tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
11 Dergi tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
12 Broşür türüne karar verilmesi ve tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
13 Broşür tasarımlarına devam edilmesi Araştırma, inceleme
14 Broşür tasarımlarının bitirilmesi, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312649 Gazete, dergi, katalog ve broşür tasarımının tanımı ve tarihçesine ilişkin açıklama yapabilir, dış kapak ve iç sayfa tasarımlarını gerçekleştirebilir.
2 1312650 Resmi ya da özel çeşitli kurum ve kuruluşlara özgü gazete, dergi ve broşür tasarımlarını stratejik amaçlara ve hedef kitleye özgü basılı ya da e – dergi formatında tasarlayabilir.
3 1312651 Masaüstü yayıncılık, web ofset baskı ve ofset baskı süreçlerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek