Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF303 Sayısal Arayüz Tasarımı 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet), kiosk ve etkileşimli dijital reklam panolarında yer alan sayısal arayüz tasarımı ilkelerinin bilinmesi, alana özgü arayüz tasarımı bileşenlerinden olan erişilebilirlik, dolaşım, tipografik öğelerin okunabilirliği ve arayüzün kullanılabilirliğine ilişkin bilgilerin edinilmesi; etkileşimli arayüz tasarımı kuramsal bilgi ve yöntemlerinin projeler eşliğinde gerçekleştirilerek deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Ali TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yalçın, Hasan. (2015). Modern Web Tasarımı, (E – Kitap). 2) Gelişken, Uğur. (2011). 10 Adımda Adobe Muse Kod Yazmadan Web Tasarım, Kodlab Yayın Dağıtım. 3) Cohen, Michael; Giangola, James P.; Balogh, Jennifer. (2004). Voice User Interface Design, Nuance Communications Inc. 4) Galitz, Wilbert O.. (2007). The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design, Wiley publishing, USA. 5) Stone, Debbie; Jarrett, Caroline; Woodroffe, Mark; Minocha, Shailey. (2005). User Interface Design and Evaluation, Morgan Kaufman Publishers, USA. 6) Wood, Brian. (2014). Adobe Muse CC Classroom in a Book, Adobe Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet), kiosk ve etkileşimli dijital reklam panolarında yer alan sayısal arayüz tasarımı ilkelerinin bilinmesi, alana özgü arayüz tasarımı bileşenlerinden olan erişilebilirlik, dolaşım, tipografik öğelerin okunabilirliği ve arayüzün kullanılabilirliğine ilişkin bilgilerin edinilmesi; etkileşimli arayüz tasarımı kuramsal bilgi ve yöntemlerinin projeler eşliğinde gerçekleştirilerek deneyim kazandırılması anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
34 Okuma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, sayısal arayüz tasarımının tanımlanması ve kullanım alanlarına ilişkin açıklamalarda bulunulması, örnekler gösterilmesi analitik değerlendirmeler yapılması. Literatür hazırlığı
2 Sayısal arayüz tasarımı ilke ve öğelerinin örnekler eşliğinde açıklanması. Sunum
3 Sayısal arayüz tasarımı ilke ve öğelerinin örnekler eşliğinde anlatımına devam edilmesi. Sunum
4 Web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet), kiosk ve etkileşimli dijital reklam panolarında var olan sayısal arayüz tasarımlarının bileşenlerinden olan erişilebilirlik, dolaşım, tipografik öğelerin okunabilirliği ve arayüzün kullanılabilirliğine ilişkin açıklamalarda bulunulması, örnekler gösterilmesi, analitik değerlendirmeler yapılması. Uygulama
5 Sayısal arayüz tasarımı bileşenlerinden olan erişilebilirlik, dolaşım, tipografik öğelerin okunabilirliği ve arayüzün kullanılabilirliğine ilişkin açıklamalarda bulunulması, örnekler gösterilmesi, analitik değerlendirmeler yapılması. Uygulama
6 Etkileşimli arayüz tasarımının temeline ilişkin edinilen kuramsal bilgi ve metotların, konsept uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilerek deneyim kazandırılması. Uygulama
7 Bilgisayar ortamında arayüz tasarımı gerçekleştirebilmek için ilgili yazılıma teorik ve uygulamalı olarak başlanması. Uygulama
8 Bilgisayar ortamında arayüz tasarımı gerçekleştirebilmek için ilgili yazılıma teorik ve uygulamalı olarak devam edilmesi. Uygulama
9 Ara sınav
10 Bilgisayar ortamında arayüz tasarımı gerçekleştirebilmek için ilgili yazılıma teorik ve uygulamalı olarak devam edilmesi. Uygulama
11 Proje kapsamında belirlenen bir kuruluşa, hizmete ya da markaya yönelik web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet) ve kiosk arayüz tasarımları uygulamalarına başlanması. Uygulama
12 Proje kapsamında belirlenen bir kuruluşa, hizmete ya da markaya yönelik web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet) ve kiosk arayüz tasarımları uygulamalarına devam edilmesi. Uygulama
13 Proje kapsamında belirlenen bir kuruluşa, hizmete ya da markaya yönelik web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet) ve kiosk arayüz tasarımları uygulamalarına devam edilmesi. Uygulama
14 Proje kapsamında belirlenen bir kuruluşa, hizmete ya da markaya yönelik web, mobil cihazlar (cep telefonu, tablet) ve kiosk arayüz tasarımlarının tamamlanması, uygulamaların ve dönemin değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312625 Sayısal arayüz tasarımı temel kavramları ve yöntemlerine ilişkin açıklama yapabilir, web, telefon, tablet, dijital reklam panoları ve kiosk gibi farklı ortamlar için arayüz tasarımı konusunda bilgi edinir.
2 1312626 Farklı alanlar için tasarlanmış arayüz tasarımı örneklerini kuramsal ve uygulamalı olarak analiz edebilir.
3 1312627 Sayısal arayüz tasarımı ilke ve öğelerini belirli konseptler kapsamında farklı cihazlara göre kurgulayabilir ve ilgili yazılımları kullanarak uygulayabilir.
4 1312628 Bir kuruluşa, markaya yönelik ya da bir hizmetin sunulmasına ilişkin yönbilgi doğrultusunda işlevsel, estetik, etkileşimli ve verimli arayüzler tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek