Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF309 Tasarım Felsefesi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste görsel iletişim tasarım disiplini ile felsefe, ekonomi, teknoloji ve diğer bilim dalları ile arasındaki ilişki kurulabilmesini sağlamak; 21. yüzyıl boyunca gelişen tasarım felsefelerini irdelemek, öğrencinin tasarım ürününe ilişkin estetik ve işlevsel özelliklerini, onun yapım yöntemlerini, ilkelerini ve süreci sorgulamasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) HESKETT, John. (2013). Tasarım, Kültür Kitaplığı 131, Dost Yayınevi. 2) TUNALI, İsmail. (2012). Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, YEM Yayın, İstanbul. 3) Tasarımda Evrenselleşme 2. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı. (1996). İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul. 4) Condrads, Ulrich. (1991). 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara. 5) Doğan, Mehmet. (2010). Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayınları, Ankara. 6) Parsons, Glenn. (2016). The Philosophy of Design, Polity Press,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste görsel iletişim tasarım disiplini ile felsefe, ekonomi, teknoloji ve diğer bilim dalları ile arasındaki ilişki kurulabilmesini sağlamak; 21. yüzyıl boyunca gelişen tasarım felsefelerini irdelemek, öğrencinin tasarım ürününe ilişkin estetik ve işlevsel özelliklerini, onun yapım yöntemlerini, ilkelerini ve süreci sorgulamasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım ve felsefe arasındaki ilişkinin tanımlanması. Literatür hazırlığı, sunum 2. Hafta.pptx
Tasarım Felsefesi.mp4
2 Tasarım ve felsefe arasındaki ilişkinin tanımlanması. Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi 2.mp4
3 Tasarım ve yaratma süreci arasındaki bağıntının açıklanması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi 3.mp4
4 Tasarım ve yaratma süreci arasındaki bağıntının açıklanması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi 4.mp4
5 Tasarım ürününde estetik değer ve estetik algının açıklanması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi 5.mp4
6 Tasarım ürünü içeriği ile biçimi arasındaki bağıntının tanımlanması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi 6.mp4
7 Tasarım ürünü ile moda, popüler kavramları arasındaki bağıntının tanımlanması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi.mp4
8 Tasarım ürünü ile empati arasındaki bağıntının oluşturulması Araştırma, inceleme Tasarım Felsefesi.mp4
9 Ara Sınav
10 Modern tasarım ilkelerinin tasarım ürününde var olma gerekliliği Araştırma, inceleme
11 Modern tasarım ilkelerinin tasarım ürününde var olma gerekliliği Araştırma, inceleme
12 Tasarım ürününün işlevsel / iletişimsel olma özelliği ve göstergebilimsel yönü Araştırma, inceleme
13 Tasarım ürününün işlevsel / iletişimsel olma özelliği ve göstergebilimsel yönü Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu değerlendirmesi Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527941 Tasarımın değişik biçimlerinin ve felsefelerinin farkına varır.
2 1527942 Son yüzyıl tasarımları, tasarımcılar ve tasarım felsefeleri ile tanışır.
3 1527943 Yorum güçlerini ve kendilerini ifade etme yönlerini geliştirir.
4 1527944 Tasarım felsefesini tartışabilmek üzere tasarım ürünleri üzerinde yoğunlaşır.
5 1527945 Tasarım ve Yaratma sürecini eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
4 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
5 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
6 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
7 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
9 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
10 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
11 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
12 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
13 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
14 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.