Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF402 Grafik Tasarım VI 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Bu derste, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin ya da kuruluşun etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, satışını artırmak gibi etkiler elde edebilmek için çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan basın ilanlarının hedef kitleye özgü tasarlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Aitchison, Jim. (2006). Basın İlanı Böyle Yapılır, Okuyan Us Yayınları. 2) Gulas Charles S.; Weinberger, Marc G.. (2006). Humor in Advertising: A Comprehensive Analysis, M.E. Sharpe. 3) Elden, Müge. (2009). Reklam Yazarlığı, İletişim Yayıncılık. 4) Barokas, Safiye Kırlar. (2011). Reklam ve Retorik, Derin Yayınları. 5) Küçükerdoğan, Rengin. (2000). Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler, Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, tanıtımı yapılacak bir ürünün, hizmetin ya da kuruluşun etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, satışını artırmak vb. durumlar için çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan reklamların (basın ilanı) hedef kitleye özgü tasarlanmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, basın ilanı tasarımının tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı
2 İletişim araçları içinde gazete ve dergilerin basın ilanları yönünden incelenmesi, basın ilanını oluşturan öğelerin seçimi ve kullanımıyla ilgili bilgi verilmesi, başarılı bir basın ilanının özellikleri Sunum hazırlığı
3 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet ya da kuruluş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, tanıtım stratejisinin belirlemesi. Araştırma, inceleme
4 Basın ilanı tasarımı yapılacak ürün, hizmet ya da kuruluş ile ilgili tasarıma başlanması. Araştırma, inceleme
5 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
6 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
7 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
8 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi, ulusal reklam ödülleri yarışmasına (Genç Kırmızı) katılımın sağlanması Araştırma, inceleme
11 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
12 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
13 Basın ilanı tasarımına devam edilmesi Araştırma, inceleme
14 En az üç (ürün, hizmet ve kuruluşa ait) basın ilanı tasarımının tamamlanması, döneme ilişkin genel bir değerlendirme yapılması. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312703 Basın ilanı tasarımının ve reklamın tanımı, tarihçesi ve önemine ilişkin açıklama yapabilir, basın ilanını oluşturan öğeleri ve iyi bir basın ilanının özelliklerini açıklayabilir.
2 1312704 Bir ürün, hizmet ya da kuruluşun reklamı için tanıtım stratejisi hazırlayabilir, bu stratejiye uygun başlık, metin, slogan yazabilir ve görüntü öğelerini kullanarak amaçlanan içerikte ve biçimde konsepte uygun tasarımlar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek