Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu ders görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini kapsamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) ÖZUTLU, F. & ÇOPUR, H. & SIĞIN, İ. & İLTER, K. & KÜÇÜKYILMAZ, M.M. & ARI, Y., Sosyal Medyanın ABC’si. ALFA Yayıncılık, İstanbul, 2014. 2) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013. 3) BİLGİLİ, C. & ŞENER, G., Kültür, Kimlik, Siyaset. Medya Eleştirileri 2013, Grafik Tasarım Yayıncılık, İstanbul, 2013 4) AKAR, E., Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Eflatun Yayınevi, İstanbul, 2012. 5) ODABAŞI, K., İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. Cinius, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 2 4
23 Proje Sunma 2 2 4
27 Makale Yazma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal medya ve paylaşım kültürü. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
2 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
3 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
4 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
5 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
6 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
7 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
8 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
9 Ara Sınav
10 Göstergeler ve semboller. Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
11 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
12 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
13 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon
14 Literatür taraması, Sunum hazırlığı, Demonstrasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312694 Medya ve medya araçları ile ilgili kavramları öğrenir.
2 1312695 Sosyal medyada sosyalleşmenin boyutlarını bilir.
3 1312696 Sosyal medya kullanımının politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkilerini anlar ve açıklar.
4 1312697 Sosyal medyada ticari iletişim nasıl yapılacağını bilir.
5 1312698 Sosyal ağlarda görsel iletişimin önemini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek