Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GRF406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu ders ile telif haklarıyla ilgili anlaşmaları ve bilgi, veri bankalarının korunmasını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, orijinal eser kavramını, teknoloji transferini, lisans anlaşmaları ve onların korunmasını, markalar, patentler ve endüstriyel tasarım ürünlerini, ticari ve endüstriyel hakların korunması ve standardizasyonunu, patent alanında uluslararası sistemi, Türkiye, Avrupa, Amerika ve uzak doğu patent sistemlerini, menşe ve mahreç işaretleri ile coğrafi isim ve işaretlerin anlamlarını, buluşlar ve iş sözleşmeleriyle ilgili durumları öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (www.mevzuat.gov.tr) 2) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (www.mevzuat.gov.tr) 3) ÇOLAK N.İ., Kitle İletişim Hukuku. Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007. 4) BERZEK, A.N., Fikri ve Sınai Hukuk Mevzuatı. Beta Yayınevi, 2004. 5) YASAMAN, H., Marka Hukuku. Beta Yayınevi, 2004. 6) ERDİL, E., Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler. Beta Yayınevi, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışması yaptırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 3 8 24
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 8 16
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım ve Fikri Haklar Temel Kavramları
2 Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları
3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Birinci Bölüm)
4 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İkinci Bölüm)
5 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Üçüncü Bölüm)
6 Görsel İletişim Tasarımında İntihal ve Etik
7 Görsel İletişim Tasarımında İntihal ve Etik (Uygulamalı Örnekler)
8 İntihalin Önlenmesi İçin Alınan Önlemler
9 Ara Sınav
10 Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri
11 Sınai Ürünlerden Yararlanma ve Hakların Korunması
12 Patent Kavramı ve İşlemleri
13 Faydalı Model ve Tescil İşlemleri
14 Endüstriyel Tasarım ve Tescil işlemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312730 Güzel sanat eserlerini ve alanlarını öğrenir.
2 1312731 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hakkında bilgi sahibi olur.
3 1312732 Alanıyla ilgili yapılan/yapılacak olan intihalleri bilir ve anlar.
4 1312733 Marka ve tescil işlemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
5 1312734 Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım kavramlarını bilir ve ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek