Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP236 Endüstriyel Kimya 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kimyasal prosesler kullanılarak elde edilen bazı ürünlerin endüstriyel üretim yöntemlerinin öğretilmesi ve ayrıca bu süreçlerde kullanılan hammaddelerin, temel işlemlerin ve sistemlerin açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji ve enerji kaynakları, Kömür Endüstirisi: Koklaştırma ve Gazlaştırma, Petrol Endüstirisi, Deterjan Üretimi, Hidroklorik Asit Üretimi, Kükürt ve Sülfürik asit üretimi , Nitrik Asit Üretimi, Solvay Prosesi (Soda Üretimi), Kireç soda yöntemi (Sodyum Hidroksit Üretimi),

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Kimya, Enerji ve Enerji Kaynakları
2 Kömür Prosesleri: Koklaştırma ve Gazlaştıırma
3 Kömür Prosesleri: Koklaştırma ve Gazlaştıırma
4 Petrol Teknolojisi, Petrolün Hazırlanması ve Distilasyonu
5 Petrol Teknolojisi: Kimyasal Yöntemler (Kraking) ve Petrol Ürünlerinin Saflaştırılması
6 Biyodizel Üretimi
7 Deterjan Endüstrisi: Yüzey aktif maddeler ve sınıflandırılması, Deterjan Üretimi
8 Cam Endüstrisi: Cam üretiminde kullanılan hammadeler ve Cam Üretimi
9 Seramik Endüstrisi
10 Arasınav Haftası
11 Kükürt ve Sülfürik Asit Üretimi
12 Hidroklorik asit üretimi
13 Nitrik Asit Üretimi
14 Soda ve Sodyum Hidroksit Üretimijavascript:void(0)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297597 Ders kapsamında yer alan organik ve inorganik kimyasal ürünlerin üretim proseslerinde kullanılan hammaddeler, temel işlemler ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1297600 Kimyasal üretim süreçlerini ve ekipmanlarını tanır, süreçte çıkabilecek sorunlara karşı çözüm önerileri getirebilir.
3 1297601 Kimyasal prosesler ile alakalı teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 4 2 3 1 2 1 2 3
2 4 4 4 2 3 2 3 1 1 1 2 3
3 3 3 3 2 3 2 4 1 2 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek