Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY421 Sağlık Yönetimi Uygulamaları I 927001 4 7 14

Dersin Amacı

Dersin amacı sağlık yönetimi ile ilgili güncel konuların incelenerek öğrencilerin sağlık kurumlarında çeşitli polikliniklerde uygulama yaparak tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN, Doç.Dr. Polat TUNÇER, Dr.Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN, Dr.Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Öğrenciler haftada 16 saat sağlık kurumlarında uygulamaya çıkmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 20 1
36 Rapor 1 20 1
37 Gözlem 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
14 Gözlem 14 16 224
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasta ve Çalışan Güvenliği, Organ/Doku Bağışı ve Nakli, Tıbbi Kayıt Hizmet Kriterleri Türkiye Sağlık Harcamaları Sağlık Okuryazarlığı Sağlık Haberciliği SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 1.pptx
2 Sağlık Kurumlarında Mobbing Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 2.pptx
3 Sağlık Kurumlarında Akreditasyon Sağlık Kurumlarında Değişim Mühendisliği SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 3.pptx
4 Sağlık Kurumlarında Dış Kaynak Kullanımı Sağlık Kurumlarında Öğrenen Organizasyonlar SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 4.pptx
5 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Sağlık Kurumlarında Yalın Yönetim SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 5.pptx
6 Sağlık Sektöründe Yeşil Bina Tasarımları Akılcı İlaç Kullanımı SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 6.pptx
7 ICD ve Teşhisle İlişkili Gruplar Sağlık Kurumlarında Performans Değerlendirme SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 7.pptx
8 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi Hastanelerde Yenilikçi Uygulama Örnekleri: Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 8.pptx
9 Sağlık İletişiminin Önemi Sağlık Turizmindeki Yenilikler SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I HAFTA 9.pptx
10 ARA SINAV
11 Dahili Birimler SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I 11-12. HAFTA.pptx
12 Dahili Birimler SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I 11-12. HAFTA.pptx
13 Cerrahi Birimler SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I 13-14. HAFTA.pptx
14 Cerrahi Birimler SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI I 13-14. HAFTA.pptx
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297679 Sağlık Yönetiminde güncel yaklaşımlarla ilgili bilgi sahibi olur.
2 1297685 Dahili birimleri öğrenir.
3 1297686 Cerrahi birimleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek