Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY416 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II 927001 4 8 28

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sağlık mevzuatını incelemek ve sağlık kurumlarında çeşitli idari birimlerde pratik yaparak öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN, Doç.Dr. Polat TUNÇER, Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN, Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Öğrenciler haftada 24 saat uygulamaya çıkmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 20 1
36 Rapor 1 20 1
37 Gözlem 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
14 Gözlem 14 24 336
20 Rapor Hazırlama 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile Hekimliği Kanunu Gözlükçülük Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 1.pptx
2 Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kamu İhale Kanunu SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 2.pptx
3 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Türk Tabipler Birliği Kanunu Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 3.pptx
4 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 4.pptx
5 Adli Tıp Kurumu Kanunu Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 5.pptx
6 Optisyenlik Hakkında Kanun Kozmetik Kanunu SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 5.pptx
7 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hemşirelik Yönetmeliği SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 7.pptx
8 Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan  Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 8.pptx
9 Ara Sınav
10 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 10.pptx
11 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Kaplıcalar Yönetmeliği SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 11.pptx
12 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Hasta Hakları Yönetmeliği SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 12.pptx
13 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAFTA 13.pptx
14 Final sınavına hazırlık SAY416 SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI II HAZIRLIK.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297687 Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1297688 Sağlık kurumlarında idari birimler ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek