Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

geleneksel seramikleri tanıma, uygulama ve kullanım alanlarını öğrenme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

geleneksel seramiklerin tanımı uyguluma ve kullanım alanları, hammaddelerin fiziksel kimyasal ve diğer özellikleri, karakterizasyon teknikleri, sofra eşyası bünyeleri, duvar karosu, yer karosu, sağlık gereçleri bünyeleri, ilgili standartlar ve çevresel konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 42 2 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: a) Geleneksel seramikler nelerdir? b) Geleneksel seramiklerin uygulamaları ve kullanım alanları
2 Endüstriyel hammaddeler ve spesifikasyonları: a) Geleneksel seramik hammaddeleri tanımlamaları b) Geleneksel seramik hammaddelerinin fiziksel, kimyasal ve diğer ilgili özellikleri c) Geleneksel seramik hammaddeleri hazırlama teknolojileri
3 Endüstriyel hammaddeler için karakterizasyon teknikleri: a) Tane boyut ve dağılımı karakterizasyon teknikleri b) Kimyasal analiz yöntemleri (XRF, ICP, vb.) c) Mineralojik ve faz analiz yöntemleri (XRD, FTIR vb.) d) Termal analiz yöntemleri ( TGA, DTA, Dilatometre, Optik dilatometre vs.) e) Diğer karakterizasyon yöntemler
4 Sofra eşyası bünyeleri I:(kemik porseleni, sert ve yumuşak porselenler) a) Sofra eşyası tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) Kurutma Sofra eşyası bünyeleri II: a) Sırlama (kurşunsuz sırlar) b) Pişirme (faz ve mikroyapısal gelişim, sır-bünye etkileşimleri) c) Dekor ve dekorlama teknikleri d) Kalite kontrolü
5 Sofra eşyası bünyeleri II: a) Sırlama (kurşunsuz sırlar) b) Pişirme (faz ve mikroyapısal gelişim, sır-bünye etkileşimleri) c) Dekor ve dekorlama teknikleri d) Kalite kontrolü
6 Duvar karosu bünyeleri: a) Duvar karosu bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) Kurutma e) Pişirme
7 Yer karosu bünyeleri: a) Yer karosu bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Bünye hazırlama c) Şekillendirme d) Kurutma e) Pişirme
8 Ara Sınav
9 Porselen, stoneware ve kaplama sektöründe diğer teknolojik gelişmeler: a) Hammadde hazırlama teknolojilerindeki gelişmeler b) Şekillendirme teknolojilerindeki gelişmeler c) Kurutma teknolojilerindeki gelişmeler d) Pişirme teknolojilerindeki gelişmeler
10 Sağlık gereçleri bünyeleri I: a) Sağlık gereçleri bünyeleri tanımı ve özellikleri b) Sağlık gereçleri döküm çamuru hazırlama c) Döküm çamuru reolojisi ve kontrol yöntemleri
11 Sağlık gereçleri bünyeleri II: a) Sağlık gereçleri döküm teknolojileri b) Alçı kalıp döküm yöntemi c) Basınçlı döküm yöntemi d) Kurutma yöntemleri
12 Sağlık gereçleri bünyeleri II: a) Sağlık gereçleri döküm teknolojileri b) Alçı kalıp döküm yöntemi c) Basınçlı döküm yöntemi d) Kurutma yöntemleri
13 Sağlık gereçleri bünyeleri III: a) Sağlık gereçleri sırlama yöntemleri b) Sağlık gereçleri pişirim yöntemleri
14 İlgili standartlar ve çevresel konular: a) Kalite ve çevre ile ilgili unsurlar b) TS-EN ISO kalite standartları tanımları ve değerlendirilmesi c) Geleneksel seramik sektöründe atık değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562268 Geleneksel (endüstriyel) seramiklerin üretim yöntemlerini, uygulama ve kullanım alanlarını açıklayabilecektir.
2 1562269 Geleneksel seramik ürünlerin yaklaşık hammadde kompozisyonunu tanımlayabilecektir. Kompozisyon hazırlamada kullanılan süreci ayırt edebilecektir.
3 1562270 Geleneksel seramik çamuru hazırlama yöntemlerini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik çamurlarının susuzlaştırma işlemini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik çamurlarının hangi reolojik özelliklere sahip olması gerektiğini açıklayabilecektir.
4 1562271 Geleneksel seramik şekillendirmede karşılaşılabilen sorunları ayırt edebilecektir. Geleneksel seramik kurutma sürecini tanımlayabilecektir. Geleneksel seramik pişirme sürecini tasarlayabilecektir.
5 1562272 Yaş, kuru ve pişmiş üründeki kalite standartlarını ifade edebilecektir. Geleneksel seramik üretim sürecindeki teknolojik yenilikleri karşılaştırabilecektir.
6 1562273 Üretim prosesinde açığa çıkan zararlı atıkları tanımlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 2
3 3
4 3
5 3
6 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek