Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM312 Staj 927001 3 6 10

Dersin Amacı

Öğrencilerin fabrika ortamında metalurji, polimer ve seramik malzemeler konularının herhangi birinde ürün üretimi ve karakterizasyonu, pazarlama hakkında pratik bilgileri öğrenmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi, 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

fabrikanın genel tanıtımı ve oryantasyon, fabrika birimlerinin çalışma prensibini öğrenmek, fabrika ar-ge birimini tanımak, stajın yapılacak birimini detaylıca tanımak, numune üretimi ve karakterizasyon, munune kalite analizi, numune pazarlamasının öğrenilmesi, staj defterinin gün gün yazılıp tutulması, staj sınavının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
21 Rapor Sunma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 25 1 25
7 Laboratuvar 30 1 30
8 Rehberli Problem Çözümü 30 1 30
10 Tartışma 30 1 30
14 Gözlem 30 1 30
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
30 Toplantı Başkanlığı Yapma 30 1 30
49 Performans 30 1 30
51 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 fabrikanın genel tanıtımı ve oryantasyon
2 fabrika birimlerinin çalışma prensibini öğrenmek
3 fabrika ar-ge birimini tanımak
4 stajın yapılacak birimini detaylıca tanımak
5 numune üretimi ve karakterizasyon, munune kalite analizi, numune pazarlamasının öğrenilmesi
6 staj defterinin gün gün yazılıp tutulması, staj sınavının yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560461 Öğrencilerin fabrika ortamında metalurji, polimer ve seramik malzemeler konularının herhangi birinde ürün üretimi ve karakterizasyonunu kavraması
2 1560462 Öğrencilerin fabrika ortamında metalurji, polimer ve seramik malzemeler konularının herhangi birinde ürün pazarlamasını kavraması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4
2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek