Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KENT103 Kentsel Planlamaya Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Planlamaya giriş dersinin temel amacı bölüm öğrencilerine kent planlama disiplinine altlık oluşturan kavramları genel hatlarıyla ve tarihsel gerçeklik üzerinden sunmaktır, bunu takiben dersin üç hedefi vardır. Birincisi şehircilik kavramlarını anlaşılır kılmak; planlama disiplin ve pratiğine ilişkin bağları kurmak ve bu pratik ve kavramsal bağları güncel karşılıklarıyla takibini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şanlı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eke, F., Sat, N. A. (2013) Kent Planlama: Temel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Deneyimler, Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi Yayın No: 389. Cullingworth, J. B., & Nadin, V. (2002). Town and Country Planning in the UK. Psychology Press. Jacobs, J. (1961) The death and life of great American cities. Vintage. Özdemir S.S., Özdemir-Sarı Ö. B., Uzun N. (2017), Kent Planlama, İmge Yayınevi Keleş, R (2015), Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları 1993-2014, Arkeoloji Sanat Yayınları. Sassen, S. (1998) Globalization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. New York: The New Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders kapsamında şehir ve bölge planlamaya temel teşkil eden kentlerin ortaya çıkışı, tarih içerisinde gelişimi ve günümüz kentlerinde kent, kentli, kentlilik ve kentlileşme gibi temel kavramlar derse giriş niteliğinde ilk haftalarda irdelenecektir. Takiben, kentsel büyüme modelleri günümüz kentlerinin gelişimini anlaşılır kılmak niyetiyle ortaya konacaktır. Dersin ikinci bölümü olarak tarifleyebileceğimiz kısımda ise planlama ve arazi kullanımındaki konut alanları, kent merkezi, sanayi alanları, kentsel ve sosyal altyapı alanları ve ulaşım alanları ve planlaması incelenecektir. Dersin kapsamının son kısmında ise koruma planlaması, bölge planlama, afet risk yönetimi ve planlaması sonraki yıllarda bu konulardaki dersler altlık oluşturma maksadıyla ana hatlarıyla incelenirken son haftada da küresel ölçekte ve planlamada da güncel ve popülerleşen konular anlaşılır kılınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve ders kapsamında incelenecek konular üzerinde öğrencilerle beyin fırtınası yapılması TR_Kent_103_ Planlamaya Giris.doc
2 İlk şehirlerin ortaya çıkışı ve Tarih içinde kentler KENT_103_1-2.pdf
3 Günümüz kentleri: kent, kentlileşme, kentli kavramlarının irdelenmesi KENT_103_3-4.HAFTA.pdf
4 Kentsel Büyüme Modelleri ve kentsel büyümenin sonuçları KENT_103_3-4.HAFTA.pdf
5 Planlamada temel kavramlar – Konut Alanları KENT_103_5.HAFTA.pdf
6 Planlamada temel kavramlar – Kent Merkezleri ve Sanayi Alanları KENT_103_6.HAFTA.pdf
7 Planlamada temel kavramlar – Sosyal Altyapı ve Kent sosyolojisi KENT_103_8_HAFTA-Sosyal Altyapı.pdf
8 Planlamada temel kavramlar – Ulaşım Alanları ve Ulaşım Planlaması KENT_103_8_HAFTA-Sosyal Altyapı.pdf
9 ARA SINAV
10 Türkiye’de mekânsal Planlama sistemi Kent_103_11-hafta-ULAŞIM.pdf
11 Üst ölçekli Planlar- Bölge Planlama ve Stratejik Planlama Kent_103_12-hafta-ULAŞIM.pdf
12 Özellikli Planlar- Koruma Planlaması- Afet Risk Yönetimi ve Planlaması – Kentsel dönüşüm KENT_103_13.HAFTA TR MEKANSAL PLANLAMA SİSTEMİ.pdf
13 Planlamada güncel konular – Küreselleşme, Sürdürebilirlik, Katılım, İklim Değişikliği KENT_103_13.HAFTA TR MEKANSAL PLANLAMA SİSTEMİ.pdf
14 FİNAL SINAVI Plan_Yapimina_Ait_Esaslara_Dair_Yonetmelik.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292654 Planlamaya temel teşkil eden ana kavramların anlaşılması
2 1292655 Şehircilik disiplininin tarihsel pratikleriyle öğrenilmesi
3 1292656 Planlama disiplinini pratikle ilişkilendirilmesine yönelik temellerin atılması
4 1292657 Sonraki yıllarda sunulacak özellikli derslere altlık oluşturmak
5 1292658 Planlama disiplinini diğer disiplinlerle bir araya getiren güncel konular hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama