Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM101 Temel Tasar 927001 1 1 10

Dersin Amacı

Bu ders tasarım eğitimine (daha önce bir alt yapı olmadan) yeni başlayan öğrenciler için geliştirilmiştir, seçtikleri tasarım alanındaki çalışmalarına zemin hazırlar. Biçim ve düzen verme beceri ve yeteneklerini geliştirerek, tasarım ilkeleri ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı konularında bir farkındalık ve kavrayış sağlamayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cem AYIK , Öğr. Gör. Ayda Rastiemadabadi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anderson, J., Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011. Ching, F.D.K., Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002. Corbusier, L., Bir Mimarlığa Doğru, YKY, İstanbul, 2003. Crowe, N., Lessau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011. İzgi, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler, YEM, 1999 Jormakka, K., Adım Adım Tasarım Yöntemleri, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, 2012. Frederick, M., Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey,YEM, İstanbul, 2009. Lessau, P., Graphic Thinking for Architects and Designers, John Wiley and Sons, 2000. Thiis-Evensen, T., Archetypes in Architecture, Oxford University Press, USA, 1990. Unwin, S., 20 Buildings Every Architect Should Understand,Routledge, 2010. Vitruvius, Mimarlık Üzerine on Kitap, Şevki Vanlı Yayınları, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders, tasarım elemanlarına, gözleme, analize ve tüm tasarım alanlarıyla ilgili sunum tekniklerine, disiplinler arası bağlantıları gösterme fırsatlarına ve bu alanlar arası işbirliğini güçlendirmeye odaklanmaktadır. Kapsadığı konular arazında; tasarım sürecinde soyut ve basit fikirlerden nispeten daha karmaşık ve somut mimari biçimlere dönüşme sürecindeki dönüşüm ve değişimlere odaklanarak; şekil-zemin, mekan, form ve goemetri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, boyut, doku, biçim, renk, değer) ile uygulamalar, tasarım ilkeleri (armoni, kontrast, hiyerarşi, birlik, egemenlik, denge) ile çalışmalar, iki ve üç boyutlu düzenlemeleri kavrama gibi başlıklardan bahsetmek mümkündür.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 10 140
6 Uygulama/Pratik 11 4 44
29 Bireysel Çalışma 9 1 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 9 6 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel tasarımla ilgili kavramların açıklanması, tasarım-tasarlama.
2 Tasarım elemanlarından nokta-çizgi-yön konularının işlenmesi. temel tasar uygulama.pptx
3 Tasarım elemanlarından ölçü-biçim-oran-aralık konularının işlenmesi
4 Tasarım elemanlarından doku konusunun işlenmesi. Doku tasarımı DOKU 2019.pdf
5 Mekân-form-geometri konularının işlenmesi. Üç boyutlu form yaratma uygulaması.
6 Görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları. kompozis ilkeleri son 2019.pptx
7 Derinlik anlatımları; örtme, saydamlık, çizgisellik
8 Tasarım ilkeleri; Tekrar, armoni, Kontrast konularının işlenmesi
9 Arasınav haftası
10 3 Boyutlu hacim çalışması başlangıç Tasarım ilkeleri (Sunum) a)Katlama (Folding) b)Birim veTekrar (Modular)
11 3 Boyutlu hacim çalışması başlangıç Tasarım ilkeleri (Sunum) a)Katlama (Folding) b)Birim veTekrar (Modular)
12 a+b çalışması-yerle ilişki Katlama ve tekrar örnekleri (Sunum)
13 a+b çalışması Katlama ve tekrar çizim ve maket çalışmaları Strüktür (Sunum)
14 a+b çalışması Katlama ve tekrar çizim ve maket çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296545 Öğrenci, temel sanat-tasarım öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.
2 1296546 Öğrenci, iki ve üç boyutlu anlatımda kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanımına yatkınlık, konsantrasyon ve titizlik geliştirir.
3 1296547 Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir
4 1296548 Öğrenci, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak iki ve üç boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirir.
5 1296549 Öğrenci, soyut-somut kavramları kompozisyon kuralları çerçevesinde irdeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama