Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KENT108 Temel Ekonomi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Kent ve Bölgelerin gelişim süreçlerinin ekonomik mekanizmalarını anlayabilmek ve çözüm üretebilmek için temel iktisadi prensiplerin öğrenciye kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parkin, M. (2010).İktisat, Akademi Yayıncılık Manisalı, E. (1994). İktisada Giriş, Der yayınevi: İstanbul İnan, H. (2019). Temel Ekonomi (Güncelleştirilmiş sekizinci baskı), İdeal Kültür Yayınları: İstanbul. Dinler, z. (2002). İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları: Ankara.; Kılınçaslan, İ.(2010). Kent Ekonomisi, Ninova Yayınları: İstanbul ; Castells, M., Caraça, J., Cardosa, G. (2012). The cultures of Economic Crisis, Oxford University press (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları): Oxford/İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel ekonomi prensipleri ve teorilerinin Şehir ve Bölge Planlama disiplini ile ilişkilendirilmesi. Makro ve mikro iktisat prensip ve teorilerinin temel düzeyde aktarılması ve kentsel verilerin analizine nasıl yansıtılacağının tartışılması. Ekonomik büyüme ve kalkınma faktörlerini küresel sistem ile anlamak ve kalkınma süreçleri ile ilişkilendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriğin, beklenti ve yöntemlerin aktarılması
2 İktisadi sorun, temel kavramlar ve planlama ilişkisi
3 Arz, talep, esneklik
4 Fayda ve maliyet
5 Piyasalar ve firma dengesi, Tam rekabet, Monopol ve Monopolcü rekabet
6 Oligapol Piyasalar
7 Üretim ve üretim faktörleri
8 Kamu Malları ve Devletin Ekonomideki rolü
9 Ara Sınav
10 Ders içi Tartışma, Ara Sınav Öncesi Tekrar
11 Milli Gelir, İşsizlik ve İstihdam
12 Para Piyasası-Enflasyon ve Ekonomik Kriz
13 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
14 Alternatif Ekonomi Pratikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295774 Öğrencilerin temel iktisat prensiplerini kullanarak kentsel ve bölgesel verileri analiz edebilme becerisini kazanması
2 1295776 Öğrencilerin makro ve mikro iktisat teorilerini kullanarak planlama sorunlarına stratejik çözümler üretebilmesi
3 1295777 Öğrencilerin planlama mesleğinin farklı disiplinler ile etkileşimini kavrayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama