Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENF.101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Görv. Yüksel KARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar iyi takip edilip yeteri kadar uygulma yapılmalı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilgi ve iletişim teknolojileri, HasanÇebi Bal, Murathan 2. Uygulamalı bilgisayar ve internet kullanımı, HasanÇebi Bal, Murathan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kelime işlemci programını kullanmak 2. Elektronik tablolama programını kullanmak 3. Sunu hazırlama programını kullanmak 4. İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve bilgisayarın tarihçesi
2 Donanım ve yazılım kavramları
3 İşletim sistemi ve çeşitleri
4 İşletim sistemi kurulumu ve aşamaları
5 Windows işletim sistemi ve Masa üstü kullanımı
6 Windows sistem ayarları
7 Sistem programları ve metin editörü kullanımı
8 Bilgisayarın hızlı ve etkin kullanımı (On parmak)
9 Word metin editörü ve kullanımı
10 ARA SINAV
11 Excel işlem editörü ve kullanımı
12 Power point sunu editörü ve kullanımı
13 İnternet ve imkanlarının kullanımı
14 Bilgisayar zararlıları ve korunma metotları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325378 Kelime işlemci programını kullanmak
2 1325379 Elektronik tablolama programını kullanmak
3 1325380 Sunu hazırlama programını kullanmak
4 1325381 İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70880 Fakültemizin vizyonu olan sürdürülebilirlik kavramının kent, bölge ve ulusal ölçekteki karar alma ve plan üretim süreçlerinde ki öneminin kavranması.
2 70881 Doğal ve yapılı çevre dengesinin öneminin kavranması ve doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değerlerinin kazandırılması
3 70882 Sosyal, kültürel ve tarihi mirasın önemi ve korunması değerlerinin kazandırılması.
4 70877 Eleştirel düşünme becerilenin kazanılması ve geliştirilmesi.
5 70878 Tasarım ve planlamaya yönelik uygulama becerilerinin farklı sunum tekniklerine hakimiyet ile kazanılması.
6 70885 Bağımsız ve bireysel çalışma süreçlerinde inisiyatif alabilme, müzakere edebilme ve kararların sorumluluğunu almaya yönelik mesleki becerinin geliştirilmesi
7 70874 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakimiyet, disiplinler arası verilerin yönetimi, analizi ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi
8 70884 Birlikte çalışabilmenin gerektirdiği uyum sağlama, sorumluluk alma gibi becerilerin geliştirilmesi ve kollektif çözümlerin üretilebilmesi
9 70886 Şehir ve bölge planlama mesleğine ilişkin gerekli ve güncel kuramsal, teknik bilgilerin edinilmesi, teori ve pratik arasında bağ kurma becerisinin geliştirilmesi
10 70875 Meslek alanında uygulamaya yönelik ulusal düzeyde ölçekler arası ve farklı uzmanlık gerektiren plan türlerine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu konudaki yasal altlığa hâkim olma.
11 70879 Kent ve/veya bölge ölçeğinde sorun tayin etme, analiz ve sentez verilerini edinme, çözüme yönelik plan ve alternatiflerini oluşturarak bütüncül proje yönetimine yönelik bilgi ve beceri kazanımı.
12 70876 Meslek etiği temelinde şehircilik ilkeleri, plan esasları, kamu/toplum yararı, demokratik katılım, ekonomik refah, sosyal adalet gibi kavramların meslek yaşamı boyunca gözetilmesindeki önemin kavranması
13 70883 Şehir ve bölge planlama eğitiminin gerektirdiği güncel teknolojik plan ve tasarım araçlarını seçme ve kullanma becerisi ile mesleki gerekliliğe yönelik güncel yazılım ve donanımların etkin kullanılma becerisinin kazanılması