Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ101 Genel İşletme 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarından yönetim fonksiyonunun incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Caner KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel İşletmecilik Bilgileri, Ed. Prof. Dr. İrfan Süer, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders işletmelerin kuruluşu, yönetim anlayışı ve yönetimin fonksiyonları konularında öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 2 10
11 Soru-Yanıt 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar GİB 1. BÖLÜM.ppt
2 Ekonomik sistemler ve işletmecilik GİB 2. BÖLÜM.ppt
3 İşletmenin çevresi ve işletmelerin sınıflandırılması GİB 3. BÖLÜM.ppt
4 İşletme kurma süreci GİB 4. BÖLÜM.ppt
5 Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik GİB 5. BÖLÜM.ppt
6 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme GİB 6. BÖLÜM.ppt
7 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme GİB 7. BÖLÜM.ppt
8 ARA SINAV
9 İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme GİB 8. BÖLÜM.ppt
10 Üretim yönetimi GİB 9. BÖLÜM.ppt
11 Muhasebe-finansman GİB 10. BÖLÜM.ppt
12 İnsan kaynakları yönetimi GİB 11. BÖLÜM.ppt
13 Pazarlama GİB 12. BÖLÜM.ppt
14 Sosyal sorumluluk yönetimi GİB 13. BÖLÜM.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117046 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
2 1117047 İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek
3 1117048 Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek
4 1117049 Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek
5 1117050 İşletmenin bulunduğu çevre koşullarını analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek