Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ103 Temel Hukuk 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin temel hukuk bilgisi alması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Atila TEMİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gültekin,S.,Çiyiltepe,H.,Hukukun Temel Kavramları,Murathan Yayıncılık,Trabzon,2010. Kaya,İ.,Borçlar Hukuku,Detay Yayıncılık,Ankara,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları,hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplum Düzeni TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
2 Toplum Düzeni TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
3 Hak türlerini sınıflandırmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
4 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
5 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
6 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
7 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
8 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
9 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
10 Ara Sınav
11 Eşya kavramı ve türlerini tanımak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
12 Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
13 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf
14 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL HUKUK NOTLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295816 Borç alacak işlemlerini yürütür.
2 1295817 Eşya ve icra iflas hukuku işlemlerini yürütür.
3 1295818 Hukukun temel kavramları hukukun sistemi hak tanımı ve türlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek