Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ104 Lojistik Maliyet Analizi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrenciler, lojistik ve maliyet ilişkisi, maliyet hesaplama yöntemleri ve maliyet analizleri konusunda gelişecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Şahin DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LOJİSTİK FAALİYETLERDE MALİYETLEME, DOÇ. DR. SAMİ KARCAN VE MEHMET KAYA, UMUTTEPE YAYINLARI MALİYET MUHASEBESİ, PROF. DR. MEVLÜT KARAKAYA, GAZİ KİTABEVİ

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lojistik maliyetleri ve muhasebeleştirilmesi, maliyetlerin sınıflandırılması, başa başnoktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları, maliyet muhasebesinin genel muhasebe ve gelir tablosu içindeki yeri, tanımı, amaçları, maliyet, gider ve masraf tanımları, maliyet çeşitleri, eş zamanlı kayıt sistemi, 7/a ve 7/b sistemlerine göre maliyetlerin sınıflandırılması, standart ve fiili maliyet sistemlerine göre gider hesaplarının incelenmesi (ilk madde-malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, araştırma geliştirme, pazarlama-satış dağıtım, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri), fiyat, miktar, ücret, saat, bütçe, verim ve kapasite farkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik ve işletme fonksiyonları ilişkisi loj maliyet analizi (1).pdf
2 Lojistik sistem elemanları loj maliyet analizi.pdf
3 Lojistik sistem elemanları loj maliyet analizi.pdf
4 Maliyet İle İlgili Temel Kavramlar DY 1.pdf
5 Gider Çeşitleri ve Sınıflandırılması DY 1.pdf
6 Başabaş analizi DY 1.pdf
7 Başabaş analizi 6-7.pdf
8 Safha maliyet sistemi 6-7.pdf
9 ARA SINAV DY 1.pdf
10 Standart maliyet sistemi loj maliyet analizi (1).pdf
11 Standart maliyet sistemi 6-7.pdf
12 Faaliyet tabanlı maliyetleme DY 1.pdf
13 Faaliyet tabanlı maliyetleme loj maliyet analizi.pdf
14 Faaliyet tabanlı maliyetleme 6-7.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296422 Lojistik faaliyetlerde maliyet kalemlerini analiz edeilme
2 1296423 Çeşitli maliyet hesaplama sistemlerini öğrenme
3 1296420 Lojistik faaliyetlerde gider kalemlerini analiz edebilme
4 1296421 Lojistik sistem elemanlarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek