Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ105 Lojistiğe Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin lojistik kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçi bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İbrahim SOYLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. PPT + Ders Notları 2. Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 3. Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 4. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 5. Lojistik El Kitabi M. Hakan Keskin 6. Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 7. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ramazan Erturgut 8.Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Zafer Acar, Murat Köseoğlu 9. Uluslararası Lojistik-Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi Douglas Long 10. Güncel Lojistik Paul R. Murphy , A. Michael Knemeyer 11. Supply Chain Logistical Management, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lojistiğin tanımı Lojistik süreçte yer alan etmenler ve fonksiyonlar nelerdir? Türkiyede ve dünyada lojistiğin yeri ve önemi nedir? Lojistik yönetim tanımı Sistem yaklaşımı Lojistiğin ekonomi içersindeki yeri nedir? Lojistiğin işletme açısından önemi? Toplam maliyet konsepti nedir? Dağıtım kanalları, neden dağıtım kanalları geliştirilmeli? Dağıtım kanalı yapısı ve operasyunu nasıl olamalıdır? Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Temel lojistik aktiviteler nelerdir? Lojistik aktiviteler ve lojistik maliyetler arasındaki ilişki nedir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
29 Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik, Tanımı, Gelişimi ve Faaliyetler 1_Bölüm_1.pptx
1_Bölüm_2.pptx
1_Bölüm_3.pptx
1_Bölüm_4.pptx
2_Bölüm_1.pptx
2_Bölüm_2.pptx
2 Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğin Tarafları 3_Bölüm_1.pptx
3 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı 3_Bölüm_2.pptx
4 Yük Bilgisi ve Ambalajlama, Etiketleme, Elleçleme, ve Depolama 3_Bölüm_4.pptx
3_Bölüm_5.pptx
3_Bölüm_6.pptx
5 Taşımacılık Yönetim 3_Bölüm_7.pptx
6 Taşımacılık Türleri 3_Bölüm_7.pptx
7 Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi Bölüm7.pptx
8 Talep Tahmini ve Planlama Bölüm7.pptx
9 Malzeme ve Envanter Yönetimi, Tersine Lojistik 3_Bölüm_3.pptx
17.BÖLÜM.pptx
10 Depo ve Tesis Yeri Seçimi, Lojistik Merkezler Bölüm9.pptx
Bölüm10.pptx
11 Lojistik Bilgi Sistemleri ve E-Lojistik Bölüm 9.pptx
12 Lojistik Stratejiler, Lojistikte Kalite ve Lojistikte Performans Yönetimi Bölüm 10.pptx
13 Lojistik Maliyetler ve Lojistikte Yeni Konular Bölüm 9.pptx
Bölüm 5.pptx
14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistikte Yönetim ve Organizasyon 5_Bölüm_2.pptx
5_Bölüm_1.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117062 Temel Lojistik kavramlarını bilir.
2 1117064 Lojistiğin diğer ilişkili sektörler ile bağlantılarını bilir
3 1117065 Lojistiğin diğer bilimler ile ilişkilerini bilir.
4 1117066 Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 1 4 4 2 5 3 2 2 4
2 4 3 3 4 2
3 4 2 3 3 2
4 4 4 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek