Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ106 Dış Ticaret İşlemleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Dış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisini vermek. Dış ticaret teorilerini kavrama. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme. Serbest bölge, kıyı ticareti, ihracata yönelik devlet yardımları, ikili ve çok taraflı anlaşmalar, Türkiye-AB ilişkilerini kavrayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Murat YAVUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Yaser Gürsoy

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ticari Belgeler ,Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler, E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri, Akredif

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış Ticarete Giriş 1-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 1. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
2 Dış Ticarete Giriş 2-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 2. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
3 Dış Ticarette Teslim Şekilleri 3-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 3. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
4 Dış Ticarette Teslim Şekilleri 4-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 4. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
5 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 5-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 5. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
6 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 6-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 6. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
7 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 7-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
8 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 8-DIŞ TİCARETİŞLEMLERİ I 8. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
9 Ara Sınav 9-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 9. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
10 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 10-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
11 Dış Ticarette Fiyatlandırma 11-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 11. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
12 Dış Ticarette Pazarlama ve Müşteri Bulma 12-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 12. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
13 Dış Ticarette Finansman Teknikleri 13-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
14 Dış Ticarette Devlet Yardımlarıı 14-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 14. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
15-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 15. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297591 İthalat ve ihracat işlemleri yapar
2 1297592 İthalat ve ihracat rejimlerini takip eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek