Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ108 Taşımacılık Hukuku 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin Taşıma Hukuku alanında ön lisans düzeyinde bilgi edinmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet TOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, Sami, Taşımacılık Hukuku, 2012, İstanbul: Seçkin Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıma sözleşmesi ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımanın muhtelif ayırımları, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıma hukukunun kaynakları- Mevzuat- Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler-Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler Taşımacılık Hukuku.docx
2 Taşıma sözleşmesi-Kuruluşu-Çeşitli Ayrımlara Göre Taşıma. Taşımacılık Hukuku.docx
3 Taşıma sözleşmesinin tarafları ve ilgilileri
4 Taşıma senedi; düzenleniş biçimi, ispat gücü
5 Genel olarak taşıyıcının hakları ve borçları
6 Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi; teslim engelleri, taşıma engelleri
7 Taşıyıcının sorumluluğu-Eşyayı bakım ve gözetim sorumluluğu (Zıya ve hasardan doğan sorumluluk)
8 Taşıma süresinin aşılmasından dolayı taşıyıcının sorumluluğu ve diğer sorumluluk halleri
9 Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması-Sorumluluktan kurtulma halleri
10 Taşıyıcının ödeyeceği tazminatın kapsamı
11 Gönderen/gönderilenin hakları ve borçları
12 Birden çok taşıyıcı
13 Taşıyıcıya karşı açılacak davalarda ispat yükü-Zamanaşımı
14 Örnek olay çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297547 Taşıma sözleşmesinin unsurları bilinir.
2 1297549 Taşıyıcının hakları ve borçları hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1297546 Çeşitli ayırımlara göre taşıma sözleşmesi sınıflandırılır.
4 1297548 Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler ve bu hükümlerin uygulanma sırası hakkında bilgi sahibi olunur.
5 1297550 Taşıyıcının sorumluluktan kurtulma halleri hakkında bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek