Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ109 İstatistik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel İstatistik bilgilerin lojistik sektöründe uygulayabilir düzeyde olmasını sağlamak. İstatistik dersini alan öğrencilerin bu dersi günlük hayatlarında da kullanmalarını sağlamak. Karşılaştıkları tablo ve grafikleri doğru yorumlama yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet TOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik-1 Dr.Necati Alp ERİLLİ, Olasılık ve İstatistik Semra ORAL ERBAŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik bilimini ait genel kavramlara ait tanımları öğrenmek. Veri toplama, elde edilen verilerin ölçe düzeylerinin belirlenmesi,grafikler halinde gösterilmesi,verilere ait ortalama ve varyans hesaplanması. İstatistik biliminin temel yapı taşı olan olasılık kavramı ve olasılık hesaplama. Öğrenilen bu bilgilerin Muhasebe ve vergi Uygulamaları alanında kullanımına dair örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 4 52
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik Biliminin genel kavramlarının tanımları
2 Verilerin ölçme düzeylerinin tanımları ve örnekleri
3 Basit Seri, Frekanslı Seri ve Gruplandırılmış seri kavramları Tİ3-4-5.pdf
4 Verilerin tablolar ve grafiklere halinde gösterimi ve yorumlanması Tİ3-4-5.pdf
5 Merkezi Eğilim Ölçülerinin tanımları ve formülleri Tİ3-4-5.pdf
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri uygulama Tİ6-7-8.pdf
7 Değişkenlik Ölçüleri tanımları ve formülleri Tİ6-7-8.pdf
8 Değişkenlik Ölçülerine ait uygulama Tİ6-7-8.pdf
9 İstatistik biliminde olasılık teorisi Tİ9-10-11.pdf
10 Arasınav Tİ9-10-11.pdf
11 Olasılık hesaplamaları Tİ9-10-11.pdf
12 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar Tİ12-13-14.pdf
13 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar Tİ12-13-14.pdf
14 Muhasebe ve vergi uygulamaları verileri ile istatistiksel uygulamalar Tİ12-13-14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117051 İstatistik bilimine ait temel kavramların tanımları.
2 1117052 Veri toplama ve toplanan verilerin ölçme düzeylerini belirlemek. Verileri düzenleme işlemi
3 1117053 Verileri Tablo ve grafikler halinde gösterimini sağlamak, oluşturulan tablo ve grafiklerin yorumlanması
4 1117054 Merkezi eğilim ölçüleri ve Değişkenlik ölçüleri hesaplamaları
5 1117055 İstatistik Biliminde olasılık kavramın önemi ve yeri
6 1117056 Öğrenilen bilgilerin Muhasebe ve vergi uygulamalarındaki kullanım alanları ve örnekleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 3
4 5
5 3
6 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek