Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ110 Depo Envanter Yönetimi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, lojistiğin temel kavramları, çalışma alanı, depo ve depolama kavramları, malzeme elden geçirme, paketleme ve ambalajlama, depolama faaliyetlerinde emniyet gibi konular hakkında temel ve derinlemesine bilgileri vermek ve konular hakkında bilgi kazanılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İbrahim SOYLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ACAR, Zafer. (2010). Depolama ve Depo Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara GÖRÇÜN, Ömer Faruk (2017). Depo ve Envanter Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul ACAR, Zafer ve ÇAKMAK, Emre (2018). Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi, UTİKAD, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Lojistik Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi Depo Depolama Yönetimi Ambalajlama ve Elleçleme Emniyet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 5 20
24 Seminer 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Lojistiğin Çalışma Alanları Depo ve Envanter Yönetimi.pdf
2 Depo ve Depolama Kavramları
3 Depo ve Depolama Kavramları
4 Depolama Fonksiyonları ve Faaliyetleri
5 Malzeme Elden Geçirme
6 Malzeme Elden Geçirme
7 Ara Sınav
8 Paketleme ve Ambalajlama
9 Paketleme ve Ambalajlama
10 Ambalajlama Metodolojisi
11 Sektörlerde Ambalaj Kullanımı
12 Emniyet
13 Emniyet
14 İşletmelerde Depo Yönetimi, Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295637 Depolama hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek