Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ111 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Caner KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Ömer Gültekin, Nobel Akademik Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş güvenliğinin kapsamı, amacı, kazaların ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar, kazaların ve meslek hastalıklarının ekonomiye etkileri, iş yerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, bina ısı, yalıtım, elektrik ve su tesisatı ile ilgili güvenlik önlemleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın ve türleri, korunma yöntemleri, yangında ilk kurtarılacak olan malzeme ve eşyalar, yangın söndürmede kullanılan yöntemler ve kimyasallar, Kaza ve yaralanmanın tanımı, iş kazalarının oluş nedenleri, kazaların ülke ekonomisine etkileri, iş kazalarının görünen zararları, iş kazalarının görünmeyen zararları, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, iş kazaların azaltılmasında eğitimin önemi, meslek hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi 1.5.6331.pdf
2 İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar 1.5.6331.pdf
3 Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri 1 . Bölüm.pptx
4 Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri 2 . Bölüm.pptx
5 Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri 3 . Bölüm.pptx
6 Yangın ve türleri 4 . Bölüm.pptx
7 Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar 4 . Bölüm.pptx
8 İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler 5 . Bölüm.pptx
9 Ara Sınav
10 Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler 6 . Bölüm.pptx
11 İş kazaları ve önlemleri 6 . Bölüm.pptx
12 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri Yangın ve türleri Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler Ara Sınav İş kazaları ve önlemleri Temel ilk yardım Kaza raporları Temel ilk yardım Kaza raporları İş kazası uygulanan prosedürler 6 . Bölüm.pptx
13 Temel ilk yardım 6 . Bölüm.pptx
14 Kaza raporları İş kazası uygulanan prosedürler 7 . Bölüm.pptx
15
16
17

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117057 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeterli bilgi donanımına sahip olur.
2 1117058 İş güvenliği açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının tanım ve kapsamını öğrenir.
3 1117059 İş ortamında ve çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek