Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ113 Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saime Şeyma Danayiyen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu üniversitesi-Genel Matematik Prof.Dr. Mustafa BALCI-Temel Matematik Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulamak Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak Mesleğinde olasılık ile ilgili uygulamalar yapmak. Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulamak Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak Mesleğinde olasılık ile ilgili uygulamalar yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler KÜMELER.docx
2 Sayılar SAYILAR.docx
3 Sayılarla ilgili işlemler SAYILARDA İŞLEMLER.docx
4 Modüler aritmetik Modüler Aritmetik.docx
5 Cebir CEBİR.docx
6 Polinomlarla uygulamalar Polinomlar.docx
7 Oran ve orantı ORAN VE ORANTI.docx
8 Oran ve orantı ORAN VE ORANTI.docx
9 Olasılık OLASILIK.docx
10 ARA SINAV
11 Olası durumlar OLASILIK-1.docx
12 Olayların olma olasılığı OLASILIK-2.docx
13 Olasılıkla ilgili uygulamalar OLASILIK-3.docx
14 Olasılıkla ilgili uygulamalar OLASILIK SORULAR-4.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295757 Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular
2 1295758 Mesleğinde olasılık ile ilgili uygulamalar yapar.
3 1295759 Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1
2 2 3
3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek