Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ113 Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel matematik tekniklerini öğretmek ve problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerilerini tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır.Bu derste temel kavramlar, kümeler, sayı sistemleri, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklemler (I. ve II. dereceden denklemler, II. dereceden denklemlere indirgenebilen denklemler), eşitsizlikler (I. ve II. dereceden eşitsizliklerin çözümleri), bağıntılar, denklik bağıntısı, fonksiyonlar (fonksiyon kavramı, birebir ve örten fonksiyon kavramı bileşke ve ters fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar ve grafikleri) konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ünzile Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozacı,E.ve Çevik,A.2009.Genel Matematik Ders Kitabı, 4.Baskı,Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sayı Sistemleri Sayılar Rasyonel Sayılar Reel Sayılar Kümeler Fonksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı Sistemleri
2 Sayılar
3 Rasyonel Sayılar
4 Reel Sayılar
5 Üslü Sayılar
6 Köklü Sayılar
7 Ara Sınav
8 Harfli İfadeler
9 Çarpanlara Ayırma
10 Kümeler
11 Fonksiyonlar
12 Oran ve Orantı
13 Birinci Dereceden Denklemler
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
15627 1117068 Öğrenciler bu derste temel matematik tekniklerini öğrenmiş ve problemleri analiz edebilmek için gerekli matemetik becerilerini elde etmişlerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır