Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ114 Ticari Matematik 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ticari faaliyetlerin matematiksel ifadesini anlamak ve yorumlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saime Şeyma DANAYİYEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zehir, Hayrettin; Ticari Matematik Ders Kitabı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011 Tuğrul, Belgin; İleri, Hüseyin, Ticaret Metematiği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2010 Çetiner, Ertuğrul; Ticari ve Mali Matemetik, Gazi Kitabevi, Ankara Aydın, Nurhan; Coşkun, Metin; Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticari matematik için gerekli temel matematik bilgileri( Denklemlerin derecelerin anlamı, Basit dört işlemler, 1.ve 2. dereceden denklemler,Üslü ve Köklü ifadeler,kısaca logoritmik işlemler) Oran ve Orantı işlemleri Aritmetik, Geometri ve Harmonik Ortalama Yüzde Hesapları Şirket Hesapları Karışım Hesapları Alaşım Hesapları Faiz Hesapları İskonto hesapları ve Senetlerin Değişimi Anuvite Hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticari matematik için gerekli temel matematik bilgileri( Denklemlerin derecelerin anlamı, Basit dört işlemler, 1.ve 2. dereceden denklemler,Üslü ve Köklü ifadeler,kısaca logoritmik işlemler) ticari_matematik.pdf
2 Oran ve Orantı kavramları, doğru , ters ve birleşik orantı ticari_matematik.pdf
3 Oran ve Orantı kavramları, doğru , ters ve birleşik orantı ticari_matematik.pdf
4 Yüzde Hesapları ticari_matematik.pdf
5 Maliyet ve satış hesaplamaları ticari_matematik.pdf
6 Maliyet ve satış hesaplamaları ticari_matematik.pdf
7 Kar-zarar hesapları ticari_matematik.pdf
8 Kar-zarar hesapları ticari_matematik.pdf
9 Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları ticari_matematik.pdf
10 ARA SINAV
11 Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları ticari_matematik.pdf
12 Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları ticari_matematik.pdf
13 İskonto kavramı ve basit iskonto hesaplamaları ticari_matematik.pdf
14 Karışım ve bileşim kavramları, oranlı bölme , hesaplamalarına ilişkin hesaplamalar ticari_matematik.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295440 Ticari matematik işlemlerini kavrar.
2 1295441 Temel mukayese işlemlerini kavrar.
3 1295442 Satın alma, maliyet, satış, kar hesaplamaları yapabilecektir.
4 1295443 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 5 2
2 3 2 2 5
3 3 2 5
4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek