Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ203 Tedarik Zincir Yönetimi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, lojistik yönetimi sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan tedarik zinciri yönetimi ve uygulamaları hakkında uygulamalarla somut bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tansu Özbaysal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ömer Faruk Görçün, Örnek olay ve uygulamalrla Tedarik Zinciri Yönetimi, Beta Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tedarik zinciri yönetimi Tedarik zinciri yönetiminde planlama Tedarik Zinciri Yönetiminde üretim ve dağıtım süreçleri Tedarik zinciri yönetiminde performans yönetimi Taşımacılık yönetimi Envanter yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 1 5
2 Final Sınavı 5 1 5
5 Derse Katılım 5 9 45
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 9 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tedarik zincirinin temel fonksiyonları Tedarik zinciri üyeleri
2 Tedarik zinciri modellemesi Talep tahmini ve planlama
3 Tedarik ve Tedarikçi yönetimi Envanter Yönetimi
4 Ürün tasarlanması Üretim planlanması
5 Dağıtım, maliyet performans yönetimi
6 Pazar türlerine göre tedarik zinciri performans kriterleri
7 Ara sınav
8 Taşıma ve operasyon türleri
9 Taşıma ve operasyon türleri
10 Envater yönetimi ve işlevleri
11 Envanter yönetimi ve işlevleri
12 Elleçleme ilkeleri
13 Depolama Yönetimi
14 Örnek uygulamalaarla tedarik zinciri yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87582 1314457 Tedarik zinciri yönetimi kavramlarının öğrenilmesi
87583 1314458 tedarik zinciri uygulamalarının somut olaylarla yorumlanabilme kabiliyetinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
87582 5 2 5
87583 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek