Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ205 Küresel Lojistik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere küresel çapta lojistik yönetimini kavratmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Fırat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

uluslarası pazarlama, işletmeler için uluslarasılaşma süreci, dış ticaret yönetimi temelinde çeşitli alt konuların bir arada değerlendirilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 9 27
2 Final Sınavı 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel Lojistik ve Küresel Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş
2 Lojistik üs kavramı I
3 Lojistik üs kavramı II
4 Türkiyede lojistiğin gelişim süreci
5 Türkiyede lojistik sektörünün mevcut durumu
6 Dünyada lojistik trendler
7 Lojistik sektörünün geleceği
8 Türkiyede lojistik sektörünün zayıf ve güçlü yönleri
9 Arasınav
10 Proje sunumları
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107347 1314363 Küresel pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekleri tespit edebilecektir.
107348 1314364 Uluslarası üyelerin bulunduğu küresel tedarik zincirleri içinde yer alan farklı işletmelerin zincir içindeki rollerini açıklayabilecektir.
107349 1314365 Küresel pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekleri uygulayabilecektir.
107350 1314366 Uluslararası ticaret finansmanını, uluslararası ticarette hangi enstrümanların nasıl kullanıldığını, işlemlerin nasıl gerçekleştiği ve dokümantasyonu konularını bilerek uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
107347 2 2
107348 5 2
107349 2 5
107350 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek