Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ207 Tehlikeli Madde Taşımacılığı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Fırat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ADR Sözleşmesi, RID Anlaşması

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tehlikeli maddelerin tanımlandırılması, sınıflandırılması, etiketlenmesi, işaretlenmesi, paketlenmesi, taşınması, araç ve sürücü kriterleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 3 6 18
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
54 Ev Ödevi 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Tehlikeli maddelerin tanımlanması, genel tehlike özellikleri
2 Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler
3 ADR Konvansiyonu
4 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
5 Tehlikeli maddelerin paketlenmesi
6 Tehlikeli maddelerin özellikleri ve zararları
7 Tehlikeli maddeler için gerekli dökümantasyon
8 Araç ve taşıma çeşitleri
9 Quiz
10 Tehlikeli maddelerin ambalajlanması
11 Tehikeli maddelerin işaretlenmesi
12 Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi
13 Taşımanın gerçekleştirilmesi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105798 1314465 Tehlikeli madde taşımacılığının temel kavramlarını bilir
105799 1314466 Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçları tanır.
105800 1314467 Tehlikeli madde taşımacılığının yasal çerçevesini takip eder
105801 1314468 Tehlikeli madde taşımacılığı alanında kullanılan belgeleri tanır
105802 1314469 Tehlikeli madde taşımacılığını tüm taşıma modlarında uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
105798 2
105799 4
105800 4 3
105801 5
105802 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek