Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ209 Yöneylem Araştırması 927001 2 3 4

Dersin Amacı

İş hayatında karşılaşılan bilhassa planlama problemlerinde öne çıkan cebirsel modelleme yeteneğinin geliştirilmesi için gerekli temel prensipler aktarılması ve optimizasyon tekniklerinin en temeli olan doğrusal programlama (DP) tekniği teorik ve uygulamalı olarak gösterilecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin UTL 109 Matematik I, UTL 110 Matematik II ve ve UTL 102 Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi derslerini alıp başarıyla tamamlamış olmalarının olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taha, H. A. (2010). Yöneylem Araştırması. (Ş. A. Baray & Ş. Esnaf, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Ulucan, A. (2007). Yöneylem Araştırması (2. ed). Ankara: Siyasal Kitabevi. Taha, H. A. (2010). Operations Research: An Introduction (9. ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. Winston, W. L. (2003). Operations Research: Applications and Algorithms (4. ed). Belmont, CA: Cengage Learning. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2009). Introduction to Operations Research (9. ed). New York, NY: McGraw Hill Higher Education.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Model kurmaya ve cebirsel modellemeye giriş, doğrusal programlama (DP) modelleri, DP modeli bileşenleri, DP modellerinin grafik çözümü, duyarlılık analizi, simpleks algoritması, düalite, DP modellerinin elektronik hesap tablosu programlarıyla bilgisayarda modellenmesi, tam sayılı ve karışık tam sayılı programlama, ikili programlama, ulaştırma ve atama problemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 1 4
2 Final Sınavı 4 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Model kurmaya giriş
2 DP modelleri ve model bileşenleri
3 Grafik çözüm - I
4 Grafik çözüm -II
5 Duyarlılık analizi
6 Simpleks algoritması - I
7 Simpleks algoritması - II
8 Düalite
9 Elektronik hesap tablosu programlarında doğrusal programların modellenmesi -I
10 Elektronik hesap tablosu programlarında doğrusal programların modellenmesi -II
11 Çözücü yazılımlar ve MS Excel'de çözücü kullanımı
12 Ulaştırma problemleri ve uygulamaları -I
13 Ulaştırma problemleri ve uygulamaları -II
14 Atama problemleri ve aktarmalı ulaştırma problemleri uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314488 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; soyut düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirip cebirsel modeller kurabilmelidir.
2 1314489 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; doğrusal programlama modellerinin modellenmesi ve çözümü aşamalarına hakim olmalıdır.
3 1314490 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ders kapsamında edindiği cebirsel modelleme bilgisini bilgisayar modeline çevirebilmelidir.
4 1314491 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; söz konusu problemleri çözücü yazılımlar yardımıyla çözebilmelidir.
5 1314492 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; DP modellerinin uzantıları olan ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 2
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek