Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ115 Genel Ekonomi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

İşletmenin faaliyette bulunduğu ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrama. Firmaların iktisadi davranışlarını analiz edebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Bora Alkan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çolak, Ö.F., 2007, İktisada Giriş, Gazi Kitapevi. Parasız, İ., 2003, İktisada Giriş, Seçkin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek 1.hafta.docx
2 Üretimi sınıflandırmak 2.hafta.docx
3 İhtiyaçları belirlemek 3.hafta.docx
4 Faydayı sınıflandırmak 4.hafta.docx
5 Tüketici dengesini belirlemek 5.hafta.docx
6 Talep oluşumunu belirlemek 6.hafta.docx
7 Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek 7.hafta.docx
8 Arz oluşumunu belirlemek 8.hafta.docx
9 Üretici dengesini belirlemek 9.hafta.docx
10 ARA SINAV
11 Maliyet analizleri yapmak 11.hafta.docx
12 Piyasa türlerini sınıflandırmak 12.hafta.docx
13 Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak 13.hafta.docx
14 Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292383 Tüketici tercihlerini belirler
2 1292384 Üretici tercihlerini belirler
3 1292381 Piyasa türlerini ayırt eder
4 1292382 Ekonominin temellerini ayırt eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 4 1 1 1 1 4 2 2 2 3 3 1 1 2
2 3 2 3 2 4 1 1 1 1 4 2 2 2 3 3 1 1 2
3 2 2 3 2 4 2 1 1 3 4 3 2 3 3 3 1 1 2
4 2 2 3 2 4 3 1 1 4 4 3 2 3 3 3 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek