Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ117 Ofis Programları 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çalışma tablosu programlarının temel prensiplerini ve bilgi giriş özellikleri ile çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik hazırlama ve yorumlama becerisi kazandırabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet TOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar ve Ofis Programları Kullanımı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büro Programlarının öğretilmesi ve örnek çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
15 Gösterme 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büro programları hakkında genel bilgi, acm109_unite1-2.pdf
2 Belgelere resim, şekil, nesne, grafik ekleme ve form oluşturma uygulamaları acm109_unite1-2.pdf
3 Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I acm109_unite3-4.pdf
4 Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II acm109_unite3-4.pdf
5 Excel´de Ticari belgeler hazırlama ve uygulamaları acm109_unite5.pdf
6 Excel´de Ticari belgeler hazırlama uygulamaları acm109_unite6.pdf
7 Mesleki Excel Uygulamaları acm109_unite7.pdf
8 Mesleki Excel Uygulamaları acm109_unite8.pdf
9 Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları acm109_unite9-10.pdf
10 Ara Sınav acm109_unite9-10.pdf
11 Sunu programlarının tanıtımı acm109_unite11.pdf
12 Sunu programlarının tanıtımı acm109_unite12.pdf
13 Veri tabanı anlatımı acm109_unite13.pdf
14 Veri tabanı uygulamaları acm109_unite14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117041 Günlük hayatta kullanılan belge ve yazıları kelime işlem programında düzenler ve gerekli düzeltme ve biçimlendirme çalışmaları yapar.
2 1117042 Excel (tablolama programında) kullanarak iş hayatında gerekli olan pratik uygulamaları yapar
3 1117043 İş hayatında kullanılan tablo ve iş yazılarını oluşturma, düzenleme ve yazdırma işlemlerini yapar
4 1117044 Oluşturulan belgeleri resim, şekil, nesne ve grafikler ekler-çıkarır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek