Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ119 Kentsel Lojistik 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Kentsel lojistik süreçi bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İbrahim SOYLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Supply Chain Logistical Management”, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentsel Lojistiğin tanımı Lojistik süreçte yer alan etmenler ve fonksiyonlar nelerdir? Türkiyede ve dünyada lojistiğin yeri ve önemi nedir? Lojistik yönetim tanımı Sistem yaklaşımı Lojistiğin ekonomi içersindeki yeri nedir? Lojistiğin işletme açısından önemi? Toplam maliyet konsepti nedir? Dağıtım kanalları, neden dağıtım kanalları geliştirilmeli? Dağıtım kanalı yapısı ve operasyunu nasıl olamalıdır? Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Temel lojistik aktiviteler nelerdir? Lojistik aktiviteler ve lojistik maliyetler arasındaki ilişki nedir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 9 5 45
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik, Tanımı, Gelişimi ve Faaliyetler
2 Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğin Tarafları
3 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
4 Yük Bilgisi ve Ambalajlama, Etiketleme, Elleçleme, ve Depolama
5 Taşımacılık Yönetim
6 Taşımacılık Türleri
7 Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
8 Talep Tahmini ve Planlama
9 Malzeme ve Envanter Yönetimi, Tersine Lojistik
10 Depo ve Tesis Yeri Seçimi, Lojistik Merkezler
11 Lojistik Bilgi Sistemleri ve E-Lojistik
12 Lojistik Stratejiler, Lojistikte Kalite ve Lojistikte Performans Yönetimi
13 Lojistik Maliyetler ve Lojistikte Yeni Konular
14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistikte Yönetim ve Organizasyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292365 Temel Lojistik kavramlarını bilir.
2 1292367 Lojistiğin diğer ilişkili sektörler ile bağlantılarını bilir
3 1292368 Lojistiğin diğer bilimler ile ilişkilerini bilir.
4 1292369 Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilir.
5 1292366 Kentsel lojistik kavramını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 2 3 4
3 3 2 3
4 3 3 1
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek